–Under hösten har häktets ledning samlat på sig klagomål och startat utredningar som alla pekar ut Leif som aggressiv och högljudd. säger Seko Kriminalvårds regionala samordnare Christer Hallqvist.

Skyddsombudet Leif sa ifrån på ett för ”aggressivt” sätt

Arbetsmiljö

Först ville arbetsgivaren att Leif Kyldal skulle tjänstgöra i hemmet, vilket Leif sa nej till. Nästa steg blev omplacering till Skogome,

Provocera fram en uppsägning

Enligt Christer Hallqvist handlar det om att Leif Kyldal är obekväm och ställer krav som facklig företrädare och skyddsombud. Arbetsgivaren vill, enligt Christer Hallqvist, provocera fram en uppsägning så att de blir av med en jobbig facklig företrädare.

Häktet i Göteborg flyttade på skyddsombud

Nyhet

Christer Hallqvist anser att beslutet om omplacering är ett led i försöken att få bort Leif Kyldal från häktet. Seko har begärt central förhandling.

–Han har varit anställd i 30 år. Det är senaste året, när konflikten om arbetsmiljön ökat i styrka som anklagelser kommer om att han uppträtt aggressivt och liknande. Det är tråkigt om arbetsgivaren och kollegor upplever Leif på detta viset, Att han är yvig i sitt kroppsspråk innebär inte att han är hotfull, som några medarbetare på häktet upplever. Han har aldrig hotat någon, säger Christer Hallqvist.

Känner inte igen sig

Leif Kyldal själv säger att han inte känner igen sig i den beskrivning som arbetsgivaren ger av det som hänt under hösten, som att han uppträtt aggressivt. Händelser som arbetsgivaren pekar ut som orsak till omplaceringen.

Kriminalvårdens förhandlingschef Ola Nilsson vill inte kommentera enskilda fall, men väljer att dementera Sekos påstående att arbetsgivaren vill bli av med Sekos skyddsombud och facklige företrädare.

Christer Hallqvist står dock fast vid Sekos uppfattning. Kriminalvården har varit i kontakt med honom och med Sekos centrala samordnare Christer Henriksson, och ”frågat om inte Seko kan ta bort Kyldal som förtroendevald på häktet”.

Seko har svarat arbetsgivaren, att det är medlemmarna på häktet som väljer vilka förtroendevalda som ska finnas på häktet Göteborg, i demokratisk ordning.

–Arbetsgivaren anser att Leif Kyldal som förtroendevald är ett hinder för samverkan, hans agerande som förtroendevald utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem för häktets chefer samt att hans agerande som förtroendevald utgör även en säkerhetsrisk enligt säkerhetsavdelning.

Motarbetats som skyddsombud

Sekotidningen har tidigare skrivit om hur Leif Kyldal motarbetats som skyddsombud på häktet, kallats till tillrättavisande samtal för händelser som enligt Seko inte utreddes på rätt sätt. Samma sak har inträffat nu, menar Christer Hallqvist.

–I en förhandling hänvisade arbetsgivaren till ett omfattande material som HR-avdelningen har sammanställt och som skulle ligga till grund för omplaceringen, och som skulle visa att det finns grund för den. Men när jag begärde att få se den så fanns den inte, säger han, utan man hänvisade till en pågående personalutredning.

–Man förekommer en pågående utredning och omplacerar Leif Kyldal till ett annat verksamhetsområde. Det är ett skäl för mig att göra en JO-anmälan, säger Christer Hallqvist. Så kan man inte agera, det är rättsosäkert.

Seko: tveksam omplacering

Seko menar också att det är tveksamt om häktet kan omplacera en medarbetar till ett annat verksamhetsområde, Skogome i det här fallet.

–Enligt vårt sätt att se ligger det utanför arbetsledningsrätten, säger Christer Hallqvist.

Förhandlingschef Ola Nilsson förnekar att Leif Kyldal är omplacerad, utan säger att han är ”placerad på en annan arbetsplats”.

När det gäller den utredning som ligger till grund för placeringen på Skogome, så finns den visst, menar Ola Nilsson. Han hävdar att beslutet är fattat med stöd av en tidigare slutförd utredning. Den utredningen godtar dock inte Seko.

–Den är godtycklig och full med felaktigheter, säger Christer Hallqvist.