Nu är Leif tillbaka efter att Kriminalvårdens huvudkontor utrett händelsen och, enligt Seko, kommit fram till att förflyttningen saknade grund.

-Den händelse som utlöste förflyttningen var att min chef kände sig hotad för att jag tog upp att det var vakanser på avdelningen och att det är innebär en fara för säkerheten. Det var en  befängd reaktion, säger Leif Kyldal.

Leif Kyldal

Han tycker att det är glädjande att huvudkontorets utredning bekräftar hans version av vad som hände.

-Huvudkontoret har förhoppningsvis fått upp ögonen för hur det kan gå till lokalt.

Under den tid som Leif var förflyttad till (Kriminalvården kallar det att han var arbetsledd) Skogomeanstalten hade han kvar sitt uppdrag som skyddsombud.

Läs mer: Därför skvallras det på arbetsplatser

Svårt att agera fackligt

-Häktesledningen sa att det enbart flyttade kriminalvårdaren Leif Kyldal, inte den fackliga förtroendemannen. De ville få det till en konflikt mellan en vårdare och hans chef. Det var klokt gjort ur deras perspektiv, för det är svårt för oss att säga att de bryter mot förtroendemannalagen, säger Gunnar Magnusson, ordförande för klubb Seko Vård Göteborg och fortsätter:

-I grund och botten har de velat komma åt Leif som skyddsombud. Genom att flytta honom blev praktiskt omöjligt för honom att sköta sitt uppdrag.

Seko kritiskt mot lokala ledningen

Gunnar Magnusson är kritisk till hur den lokala ledningen på häktet och i regionen agerat i det här fallet, men också mot att de vill styra hur skyddsombuden ska arbeta. Till exempel har skyddsombuden fått kritik för att de tar upp vakanser som ett arbetsmiljöproblem.

-Det är vi inte så glada åt, säger Gunnar Magnusson.

Såväl Leif som Gunnar tycker att det blev en bra lösning för såväl häktet som Leif efter att huvudkontoret sagt sitt. Leif är tillbaka, om än på en annan avdelning i väntan på utredning av en anmälan om trakasserier från Leifs sida.

Mycket stöd

-Jag har fått mycket stöd och ska fortsätta mitt arbete som skyddsombud, säger Leif Kyldal. Det är vad medlemmarna vill.

Malin Sparrström, chef för häktet i Göteborg, säger i en kommentar till Sekotidningen att det som hänt är att ledningen på häktet reagerat på ett påstått aggressivt och hotfullt beteende från en enskild medarbetare. Det finns en anmälan mot honom och en motanmälan mot aktuell chef.

Häkteschef: Inget att göra med befattning

-Den här händelsen har inte med någons befattning att göra, skyddsombud eller inte. En utredning genomförs och den är inte färdig ännu.

Att det var i sin roll som skyddsombud Leif Kyldal tog upp en arbetsmiljöfråga med sin chef har ingen betydelse, enligt Malin Sparrström.

-Skyddsombud är ett viktigt uppdrag, men det handlade inte om det i det här fallet. Det är den enskilde medarbetarens beteende som utreds. Jag gjorde bedömningen att det bästa var att han inte stannade på häktet under utredningen.

Enligt uppgift har utredningen kommit fram till att Leif inte varit aggressiv och hotfull? 

-Det är inte klart ännu, men det kommer att ske en återkoppling till berörda personer.