När det gäller arbetsmiljön vill Seko skärpa kraven på att arbetsgivaren ska agera snabbt när det uppstår arbetsmiljöproblem. Om en facklig förtroendeman tycker att arbetsgivaren inte gjort vad som krävs för en god arbetsmiljö är Sekos krav att arbetsgivaren ska förhandla med facket om de åtgärder som ska vidtas. Normalt sett förekommer inte fackliga förhandlingar i arbetsmiljöarbetet, som bygger på samverkan mellan parterna.

Enligt Seko har det blivit allt vanligare att medlemmar tvingas byta arbetsgivare när företag lägger ut arbete på entreprenad. Det innebär osäkerhet och ofta nya anställningsvillkor. Ofta får inte all personal följa med över till den nya arbetsgivaren. Lagens regler räcker inte, enligt Seko, som istället vill ha en reglering av övergång i kollektivavtalet.

I 6F:s gemensamma plattform lyfts integritetsfrågan upp som en av de viktigaste och i de yrkanden som lämnats till energiarbetagivarna i EFA, finns krav på regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att ensidigt införa integritetspåverkande åtgärder.

Även på energiområdet driver Seko krav om att minska missbruk av deltids- och visstidsanställningar och andra yrkanden som finns i den gemensamma plattform som förbunden inom 6F enats om.