-Det är helt obegripligt att metoo har gått ISS helt förbi. Nästan på årsdagen av de första uppropen. ISS är ett av Sveriges största tjänsteföretag och har alla resurser att sätta sig in i hur sexuella trakasserier ser ut, säger hon.

Tamsons uppsökt om trakasserier på ISS

Nyhet

I svaret skriver ISS att inget av det som de tre kvinnliga biljettkontrollanter berättat stämmer. De två arbetsledare som påstås har trakasserat kvinnorna tas i försvar, samtidigt som de beskrivs som obetydliga, med låg ställning i företaget.

Nekar till anklagelser

Företaget nekar till att det förekommit sexuella trakasserier och lyfter på samma gång fram att ledningen vidtaget kraftfulla åtgärder genom information och en handlingsplan.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

Nyhet

-Det går inte ihop att å ena sidan säga att det inte finns några problem och sedan poängtera att man vidtagit åtgärder, säger Gabriella Lavecchia.

ISS har inte lyssnat

Hon menar att ISS visar att de inte lyssnat på kvinnorna och att de därmed utsätts för ännu ett övergrepp. Företaget skriver också att kvinnorna och de utpekade arbetsledarna kände varandra privat.

-De klassiska sätten att bemöta kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier är att inte lyssna samt att lägga skulden på dem, säger hon.

Gabriella Lavecchia pekar på att ISS är ett företag som lever på upphandlingar, privata såväl som offentliga.

-Då är det konstigt att företaget inte är noga med att ta sina anställdas väl och ve på allvar. Och det är trist att personalens arbetsmiljö inte utgör en grund vid upphandling.

Seko stämde till AD

Seko stämde ISS till Arbetsdomstolen i juni i år efter att företaget inte ingripit mot att tre medlemmar på företaget utsatts för sexuella trakasserier från två arbetsledare.

Nu fortsätter processen i AD med muntlig förberedelse i slutet av november.