Ett par kvinnliga kontrollanter, alla medlemmar i Seko, har polisanmält händelserna. Seko har i lokala förhandlingar krävt att arbetsledarna ska omplaceras eller i alla fall fråntas personalansvar. Enligt Seko har ISS vägrat gå med på det.

ISS, som sköter biljettkontrollen på uppdrag av SL, vill inte kommentera ärendet i Sekotidningen med hänvisning till ”pågående tvisteförhandling”. Det vill inte heller en av de utpekade arbetsledarna som Sekotidningen kontaktat.

-Jag vänder mig till mitt fack om jag vill ge min version, säger han.

Sekotidningen har träffat kvinnorna, samtalat med andra anställda och fackliga företrädare som alla ger en samstämmig bild av det som hänt och av arbetsmiljön på biljettkontrollen.

De tre kvinnorna vill vara anonyma, med berättar bland annat att arbetsledare trängt in i omklädningsrum, trots att kvinnorna sagt nej, sedan talat öppet om vilka trosor kvinnorna hade på sig, innehållet i sjukintyg har blivit spritt bland personalen och till det vaktbolag som ISS samarbetar med, kvinnorna har fått kommentarer om sina kroppar, att de ska gnida sin rumpor mot männen, att bananen de äter inte är större än det arbetsledaren har i byxan.

Runt om arbetsledarna har det, enligt de drabbade och Sekos företrädare, funnits ett gäng som hejat på beteendet.

Den som protesterat har drabbats av olika typer av repressalier, som ändrat schema och hot om uppsägning. En av kvinnorna har, enligt Seko tvingats att säga upp sig.

Sekos ordförande Valle Karlsson har tagit del av vittnesmålen via Sekos förtroendevalda och ombudsmän. Han är upprörd.

-Det som hänt är fullständigt oacceptabelt, bedrövligt, säger han.

-Det är bekymmersamt att ISS låter arbetsledarna stanna kvar på sina poster. Är de tondöva? Har de inte hängt med i debatten?

ISS är ett stort företag och borde, enligt Valle Karlsson, veta bättre.

-Vi värnar om våra medlemmar och de ska kunna gå till jobbet utan att vara rädda, säger han.

Kebba Trawally är klubbordförande biljettkontrollen. Han säger att arbetsmiljön varit dålig i alla de fem år som ISS haft uppdraget.

-Det är inte bra hos oss, säger han. Från första stund har personalen farit illa, av mobbning, sexuella trakasserier, kränkningar av alla de slag. Det finns en jargong som kan ta sig uttryck i att en kvinna säger att hon är väldigt trött en morgon, då svarar chefen: har du knullat hela natten.

-Jag har svårt att ta orden i min mun, säger Kebba Trawally.

Han säger att han tagit upp problemen med ledningen, men inget har hänt. Chefer som börjat och som sagt att det ska tillämpa systematiskt arbetsmiljöarbete har inte hunnit påbörja arbetet innan de slutat på ISS.

-Personal har flytt från den dåliga arbetsmiljön, istället för att protestera. De som sagt ifrån har bestraffats på olika sätt. Jag ska snart gå i pension så jag är inte rädd, säger Kebba,

Juwanro Haddad är lokal ombudsman i Stockholm och den som förhandlat med ISS om kränkningarna och mobbningen. Han är chockad över det han hört.

Juwanro blev kontaktad av klubben om att det förekom diskriminering, särbehandling och mobbning på biljettkontrollen och att ett par arbetsledare var de skyldiga.

-Jag träffade tjejerna och deras fackliga ombud och de berättade vad som hänt. Det var mycket grova sexuella trakasserier som gjorde att de mådde mycket illa, säger Juwanro.

-Det var så grovt att jag för första gången i mitt liv skämdes över att vara man.

När Juwanro träffade tjejerna hade företaget inlett en utredning.

-Det ska ju vara en extern oberoende utredning, men ISS hade valt att göra den internt. Det är i alla fall vår uppfattning. En HR-konsult gjorde den och ISS menar att det ska betraktas som externt eftersom hon inte är anställda utan inhyrd. Det anser inte jag.

Juwanro Haddad tog del av det som hänt och hade flera möten med ISS för att hitta en för Seko godtagbar lösning.

När parterna inte kom överens var nästa steg en lokal tvisteförhandling där Seko begärde skadestånd för brott mot personuppgiftslagen för spridningen av sjukjournaler, brott mot lagen om anställningsskydd för framprovocerad uppsägning, förlorad arbetsförtjänst och trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling.

Den slutade i oenighet.

-Företaget har bra förslag om hur de vill arbeta förebyggande bland annat med utbildning av chefer på olika nivåer. Och de båda arbetsledare, som vi menar är ansvariga för kränkningarna av våra medlemmar har, så vitt vi vet, fått var sin erinran. Men ISS vill inte flytta på dem eller ta ifrån dem personalansvar, säger Juwanro. Det senare har varit vårt krav hela tiden.

Till Seko har företaget uppgett att en förklaring till att de inte agerar hårdare mot arbetsledarna är att två av kvinnorna tidigare varit kompis med honom.

-Det använder de som en form av förmildrande omständighet. Det tycker vi är märkligt, säger Juwanro Haddad..

Seko har begärt central förhandling.