I dag kom beskedet om att LO:s valberedning föreslår Handels nuvarande ordförande Susanna Gideonsson som ny LO-bas när Karl-Petter Thorwaldsson avgår.

Ett slutgiltigt beslut fattas på kongressen den 15 juni.

– Det är glädjande att vi kan få en kvinnlig ordförande igen. I grunden är det bra, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Vad krävs för egenskaper i rollen som LO-bas?

– Det behövs både den kommunikativa, att nå ut i media och vara en röst i samhällsdebatten, och än viktigare att kunna hålla ihop federationen.

– Vi blir som starkast när alla 14 förbund är överens. Där har LO:s ordförande en jätteviktig roll att fylla, att se till så att alla kommer till tals och blir lyssnad på. Jag tror att Susanna har den egenskapen.

”Turbulent LO”

Valle Karlsson menar att det är extra viktigt att hålla ihop med anledning av den senaste tidens konflikter. Dessa konflikter uppstod i samband med att LO-ledningen förhandlat om förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, utan att informera alla LO-förbund.

Valle Karlsson sa i en intervju med Sekotidningen i december förra året, att situationen var allvarlig.

– Det är ingen hemlighet att det varit ett ganska turbulent sista halvår, och att det har varit en del olika uppfattningar. Jag ska inte kritisera vad som varit, men jag kan konstatera att man säkert kunnat göra saker på ett annorlunda sätt. Jag vill tro att Susanna är en person som kan det. Då handlar det om att låta alla komma till tals och få insyn, så att alla känner sig trygga med det som händer och sker. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man får som man vill. Ibland måste man jämka ihop sig.

Är det någon särskild inriktning du tycker Susanna Gideonsson bör bana väg för?

– Hon kommer från ett förbund som har mycket problem kopplat till visstidsanställningar och deltidsanställningar. Det är utmaningar som finns på den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver flytta fram positionerna när det gäller detta. Under dessa coronatider är det så tydligt att den svenska arbetsmarknaden behöver mer trygghet, inte mindre. Utifrån Susannas bakgrund och kunskap från Handels, så hoppas jag att hon tar sig an de frågorna med kraft.

Det var i december som Seko, Kommunal, Byggnads, Målarna och Fastighets lämnade Las-förhandlingarna med PTK och Svenskt näringsliv. Förbunden menade att de blev tagna på sängen av ett förslag från Svenskt näringsliv, som bland annat innebär kraftigt utökad rätt för arbetsgivarna att bestämma vem som kan sägas upp.

LAS-utredningen

Därefter har dessa förbund krävt i motioner att LO ska avbryta förhandlingar om LAS och göra en omstart. Ett av kraven är att begreppet saklig grund vid uppsägningar inte ska vara förhandlingsbart i LAS-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

I början av maj i år bifall LO-styrelsen motionerna som avgörs i augusti vid extra representantskap.

– När det gäller LAS-utredningen, så borde den förpassas till papperskorgen. Den skapar bara mer otrygghet. När det kommer till förhandlingsarbetet, så är vi fortsatt intresserade av att förhandla frågorna. Men frågan är vad vi ska erbjuda för motvaluta. Där har det varit en debatt internt, säger Valle Karlsson.