Hyvling innebär att arbetsgivare omreglerar en tjänst till lägre sysselsättningsgrad. I många fall utan att följa turordningsregler. Detta sprider sig i många branscher och även inom spårtrafiken. Seko anser att det behövs ett regelverk som begränsar möjligheten att hyvla.

Bland yrkandena finns också ett fortsatt arbete för att skydda de som av hälsoskäl inte kan arbeta kvar i säkerhetstjänst, så kallad Loss of License. Det finns en arbetsgrupp som letar efter en försäkringslösning.

Seko vill också ha en större tjänstepensionsavsättning med målet att höja den med två procent. Idag ligger den på 4,5 procent.

Seko har omkring 9 300 medlemmar på spårområdet. Avtalet löper ut den 30 april.