Frågan om förändringar i lagen om anställningsskydd (las) och det så kallade huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv har varit långdragen och snårig. I juni presenterades regeringens och samarbetspartiernas förslag till förändringar i arbetsrätten.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.

Då var tre parallella utredningar färdiga. De byggde på las-överenskommelsen mellan LO-facken IF Metall och Kommunal, PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv. 

Priset för högt för Sekos medlemmar

I september riktade Seko skarp kritik mot regeringens lagförslag, genom att formulera ett eget remissvar. Då sa förbundsordförande Gabriella Lavecchia till Sekotidningen att förslaget skulle minska tryggheten för Sekomedlemmarna och att priset för bättre möjlighet till omställning var för högt. 
– Vi får ge mer än vad vi får på långa vägar, sa Gabriella Lavecchia. 

Och det är just försämringarna för medlemmarna som ligger bakom att Seko nu går emot majoriteten, som vill att LO ska ansluta till huvudavtalet med Svenskt Näringsliv. 

– Våra medlemmar får betala ett väldigt högt pris för att få möjlighet till omställning i form av försämrade turordningsregler, slopad saklig grund, mindre möjligheter att exempelvis driva frågor om hyvling i kommande avtalsrörelser. Vi tycker att detta är fel väg att gå men har givetvis respekt för att en majoritet av LO-förbunden vill något annat, säger Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande. 

Jag kan inte med öppna ögon säga att det är okej att låsa in frågor som hyvling, försämrad turordning och så vidare

Ett annat skäl för Seko att säga nej till huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv är att parterna där konstaterar att man är ”tillfreds med hur arbetsmarknaden fungerar när innehållet i avtalet blir verklighet”. Det håller inte förbundet med om. 

– Jag kan inte med öppna ögon säga att det är okej att låsa in frågor som hyvling, försämrad turordning och så vidare i ett avtal utan möjlighet att påverka detta under väldigt lång tid framöver, säger Gabriella Lavecchia i pressmeddelandet. 

Tio av fjorton förbund vill godkänna uppgörelsen

Det som LO:s styrelse beslutade i går är alltså att man rekommenderar representantskapet, det högsta beslutande forumet mellan kongresserna, att godkänna omställningsavtalet och därmed hela las-uppgörelsen. Tio av de fjorton förbunden röstade för, medan Seko, Fastighets, Byggnads och Transport röstade emot. 

I förmiddags höll LO och Svenskt Näringsliv en gemensam pressträff. Där sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson bland annat att det inte alltid är möjligt att alla förbund är överens. 

– Alla LO-förbunden har sina medlemsgrupper, jag ser inte att vi alltid kan gå i exakt samma takt. Visst hade det varit bäst om alla hade sagt ja, vi skriver på. Men varje förbundsstyrelse äger frågan, och det tycker jag är bra – att man kan anpassa sitt ställningstagande efter hur det blir för de egna medlemmarna, sa Susanna Gideonsson.