– Sammantaget så tycker vi att det som ligger på bordet nu minskar tryggheten för medlemmarna och ökar arbetsgivarnas makt. Visst finns det delar som kan vara bra, som bättre möjlighet till omställning genom hela arbetslivet. Men vi får betala med försämrad trygghet. Vi får ge mer än vad vi får på långa vägar, säger Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande. 

Det var i juni som regeringens och samarbetspartiernas förslag till förändringar i arbetsrätten presenterades. Då var tre parallella utredningar färdiga och det kallades för den största reformen av svensk arbetsmarknad i modern tid. Till grund för utredningarna låg den så kallade las-överenskommelsen mellan LO-facken Kommunal och IF-Metall tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv. 

Bland annat föreslogs förändrade turordningsregler vid uppsägningar. En annan förändring är att begreppet uppsägning på ”saklig grund” avskaffas och ersätts med ”sakliga skäl”. 

Kritiska remissyttranden

Nu har förslagen varit ute på remiss, det vill säga att myndigheter, fackförbund och andra organisationer har fått tycka till och säga sitt innan regeringen går vidare. Flera remissyttranden är kritiska, däribland LO:s och Sekos. Förbundet har valt att, förutom att stå bakom LO-yttrandet, komplettera med ett eget svar. Där skriver man bland annat:

”På punkt efter punkt försämras möjligheten att ta hänsyn till den anställdes situation vilket riskerar att leda till orimliga konsekvenser för våra medlemmar. En anställd som arbetat fläckfritt under 20 år men som är med om en traumatisk händelse och under en kort period inte kan sköta sitt arbete kan vi hjälpa idag men troligtvis inte imorgon. Det vi ser är att förslaget innebär ett systemskifte där anställningsskyddet försvagas för de som behöver skyddet som mest.” 

Seko kritiserar också hur det har gått till när förslagen har tagits fram. Dels för att regeringen väljer att gå vidare med förslag som en majoritet av LO-förbunden sagt nej till, men också för att den offentliga sidan inte har fått vara med: 

”Seko och majoritet av LO-förbunden har dock sagt nej till överenskommelsen då vi menar att den sammantaget kommer att minska tryggheten för våra medlemmar och ökar arbetsgivarnas makt. Att regeringen trots detta väljer att gå vidare med förslagen är synnerligen anmärkningsvärt. Dessutom vill Seko påpeka att den offentliga sidan av svensk arbetsmarknad har hållits utanför förhandlingarna och har inte ens haft möjlighet att påverka innehållet.”

På riksdagens bord i vår

Nära 90 organisationer, myndigheter och förbund har lämnat in yttranden om förslagen. Nästa steg blir att regeringen arbetar fram en proposition med utredningarna och remissvaren som grund. Om allt går enligt planerna så kommer riksdagen att ta ställning i frågan i vår. Och på Seko ska man fortsätta att jobba med frågan, säger Gabriella Lavecchia. 

– Nu får vi fortsätta analysarbetet och resonera om hur vi ska göra framöver. Vi måste dock förhålla oss till verkligheten och hitta en strategi som gör det så bra som möjligt för våra medlemmar, säger hon.

Här kan du läsa Sekos yttrande på regeringens hemsida.