Idag hölls slutpläderingar i målet om Sekohärvan vid Hudiksvalls tingsrätt.

Sekohärvan

Sekohärvan – hur kunde det hända?

Reportage

Seko menar att Bosse Hedin varit den drivande kraften i att Sekoklubben Väg & Ban Gävle-Dala bildade en fritidsförening 2008. Detta i syfte att se till att klubbens pengar stannade lokalt i stället för att hamna hos Seko centralt.

Till fritidsföreningen, som Bosse Hedin var ordförande och kassör i, överfördes totalt 14 miljoner kronor under sex år.

”Bekräftat vad vi sagt från början”

Sekos ombud sa i sin slut­plädering att vad som framkommit i tingsrätten har styrkt uppfattningen om att Bosse Hedin i huvudsak agerat ensam.

Sekohärvan

Sekohärvan i domstol om försvunna miljoner

Nyhet

– Vittnesmål från personer i klubbstyrelsen har bekräftat det vi sagt från början: klubben har främst styrts av Hedin som fått mandat att göra allt, säger Jonas Petterson, Sekos planerings- och kommunikationschef.

Vad blir domen?

– Jag kan inte spekulera i det. Men det är helt orimligt att ett fåtal personer ska kunna bilda en förening som man sedan styr helt utan inflytande från medlemmar. Ytterligheten i nästa steg är att de kan upplösa föreningen och dela på pengarna.

Sekotidningen har varit i kontakt med Bosse Hedins ombud Mikael Sandy som inte vill uttala sig om det pågående målet. Han hänvisar i stället till vad som sagts i sakframställan i tingsrätten.

– Rättsprocessen ska inte föras i medierna, säger han.

14 miljoner fördes över

Det var under 2015 som Seko centralt fick upp ögonen för att 14 miljoner kronor plockats från klubbkassan i Sekoklubben Väg & Ban Gävle-Dala, och sedan förts över till en fritidsförening som bildats.

Efter en utredning,  som sjösattes för att ta reda på var miljonerna försvunnit, beslutade Seko att avskeda och polisanmäla Bosse Hedin.

Förundersökningen lades dock ner i år, då det inte gick att styrka att brott begåtts.

Därför har Seko gått vidare civilrättsligt. I stämningen yrkar man på att Bosse Hedin och fritidsföreningen ska betala tillbaka cirka 14 miljoner kronor, samt att Hedin ska betala 300 000 kronor plus ränta.

Parallell Sekoutredning

Samtidigt har en parallell Sekoutredning kommit fram till att Bosse Hedin fått 1,5 miljoner utbetalt till sitt eget bolag Mittens. Pengarna ska ha gått till hyra för fritidshus med sjötomt, som Bosse Hedin äger. Även renoveringar av hans fritidshus har betalats via fritidsföreningen, enligt Sekos utredning.

Bosse Hedin menar att allt har gått rätt till. Hans ombud har i sin sakframställan i rätten presenterat fritidsföreningens stadgar, klubbens uppbyggnad, verksamhetsberättelser och styrelsens ansvarsfrihet i sektionen.

Detta för att visa att det inte enbart varit Bosse Hedin som har haft insyn och tagit beslut i fritidsföreningen. Flera andra medlemmar har också varit delaktiga.

Bosse Hedin har i rätten sagt att han utsatts för en häxjakt av medierna – och att det har påståtts saker som inte är sanna.

Dom meddelas 31 januari.