Sekos ombud börjar med att beskriva skadeståndsmålet som enkelt.

– Klubben hade mycket pengar, och med Bosse Hedin i spetsen bestämmer de sig för att flytta dem, säger advokat Charlotte Nothnagel.

2008 startade den lokala Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala en fritidsförening för att se till att pengarna stannade lokalt istället för att hamna hos Seko centralt. Under följande åtta år för klubben över 14 miljoner kronor till föreningen.

Det är fortfarande oklart vad en stor del av pengarna använts till. Förutom 1,5 miljoner som, enligt Sekos ombud, gått till Bosse Hedin privat. De senaste tre åren har Seko försökt få reda på hur pengarna använts, utan att få svar av föreningen eller Bosse Hedin.

Bosse Hedin på väg in i rättssalen

”Har inte gått rätt till”

– Oviljan att lämna ut uppgifterna talar sitt tydliga språk. Det här har inte gått rätt till. Om det är så att föreningen verkade för medlemmarnas bästa, då är oviljan att lämna uppgifter oförklarlig, säger ombudet Charlotte Nothnagel.

 

Hon pilar framåt i powerpoint-presentationen och ber sina åhörare att bläddra i pärmarna. Det är dags att gå igenom de 40 överföringarna från 2008 till 2014. Vid alla beslut om överföring har Bosse Hedin suttit i styrelsen för både klubben och föreningen. I många fall har alla i föreningens styrelse samtidigt suttit i klubbens styrelse vid beslutsfattandet.

– Det är en uppenbar jävsituation, säger Charlotte Nothnagel.

Sekohärvan

Sekohärvan: ”Betydande belopp i privata fickor”

Nyhet

Senare under veckan kommer Bosse Hedin och föreningens ombud att redovisa sina ståndpunkter. Deras advokat vill inte ge någon kommentar innan dess, förutom att de motsätter sig yrkandena

Sekos krav i processen är att föreningen ska betala tillbaka de 14 miljoner kronorna plus ränta.

Förbundet vill också att Bosse Hedin ska betala drygt 300 000 kronor plus ränta och ersätta dem för den skada som klubben lidit av överföringarna på 14 miljoner kronor samt för försäljningen av en släpvagn och en lastbil.

I våras lades brottsutredningen ner, brott kunde inte styrkas. Seko utesluter inte ny polisanmälan men det avgörs av resultatet i den pågående civilrättsliga processen.