Uppdatering: Parterna har nått en överenskommelse, förlikning, som innebär att tågvärden slutar på Roslagsbanan mot avgångsvederlag. Därmed drar Seko tillbaka stämningen i Arbetsdomstolen.

Tågvärden avskedades i november 2019 och den påstådda händelsen inträffade i slutet av oktober. Enligt förbundsjurist Ullika Dalén på LO-TCO Rättsskydd är Sekos inställning att det inte finns grund för avskedet. Seko kräver att det ogiltigförklaras.

–Vi menar att det aldrig hänt på det sätt som beskrivits. Det har inte varit något hot med kniv, säger hon.

Hon vill inte säga mer om tågvärdens och Sekos version av det som hände innan Arriva kommit in med sitt svaromål till Arbetsdomstolen.

”Grund för avsked”

Händelsen är polisanmäld, men förundersökningen är nedlagd på grund av brist på bevis.

Arriva har även anmält händelsen till Arbetsmiljöverket, som uppmanar företaget att göra en utredning av händelsen.

Arriva uppger i en skriftlig kommentar till Sekotidningen att den anställde som anmält händelsen uppfattat den som hotfull.

”Enligt våra regler, som utgår från Lagen om anställningsskydd och gällande praxis, är hot om våld på en arbetsplats grund för avskedande. Arriva har genomfört avskedandet på dessa grunder och Seko har deltagit i processen.”

 Tågvärden som avskedats har arbetat i yrket i 17 år, varav sju år på Arriva.

Den som avskedas får ansöka om a-kassa och om den sökande bedöms ha orsakat sin egen arbetslöshet genom exempelvis otillbörligt uppträdande stängs hen av i 45 ersättningsdagar.

Det påverkar inte a-kassans bedömning om det är en tvist kring avskedet.

Men det kan spela in beroende på vad som framkommer i exempelvis domstolen. Det är dock något som prövas i varje enskilt fall, enligt Sveriges a-kassor.