Bristerna i säkerheten vid vägarbeten fortsätter att öka, visar ny statistik.

Trafikverket kontrollerar om lagar, förordningar och regler följs, till exempel om trafik- och skyddsanordningar är uppsatta. Tanken är utveckla säkerheten vid vägarbeten.

En av de vanligaste avvikelserna vid just motorvägar är barriärer längs arbetsområdet som inte är uppsatta på rätt sätt. Barriärerna skyddar både trafikanter och arbetstagare.

Generellt slarvas det kring att hastigheten inte är säkerställd förbi arbetsområdet, eller att skyddszonen inte är fri från personal, maskiner och material.

Arbetsplatskontroller stoppas

Kontrollen av säkerheten vid vägarbeten har under Coronapandemin stoppats i Stockholmsområdet. I resten av landet fortsätter kontrollerna.

Samtidigt genomfördes inte tillräckligt många kontroller under 2019. Bara hälften av de planerade utfördes.

Detta beror på att Trafikverket under stora delar av året enbart hade 2–3 kontrollanter i tjänst på grund av föräldraledighet och långtidssjukskrivningar. Det ska finnas fem kontrollanter.

”Vi har tidigare testat att ta in vikarier och konsulter vilket vi inte bedömt vara bra ur kvalitetssynpunkt. Under 2019 valde vi att inte ta in extra resurser eftersom kvalité är viktigare än kvantitet”, skriver Håkan Gunnarsson, enhetschef, i ett mejlsvar.

Ett nytt mål är att 1 500 arbetsplatskontroller ska göras på ett år. Därför ska ytterligare två medarbetare rekryteras.

I augusti 2019 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda hur säkerheten vid vägarbeten ska höjas.

I uppdraget ingår att kartlägga risker och föreslå åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och arbetsmiljön vid vägarbeten, bärgning av fordon och trafikolyckor.

Transportstyrelsen ska även titta på författningsändringar för att möjliggöra nya typer av insatser, så som att kunna höja bötesbeloppet för fortkörning vid vägarbeten.

”Pandemin en belastning”

Utredningens deadline är i augusti. Men nu har myndigheten bett om uppskov med anledning av brist på personal i spåren av Coronapandemin.

– Vi kan inte bortse från pandemin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), och fortsätter:

– Det är en stor belastning på många myndigheter, som innebär att en del utredningsarbeten förlängs. Det är naturligt i det här läget. Det är likadant i regeringskansliet. Det långsiktiga arbetet för mandatperioden ligger kvar. Men jag tror att alla förstår att vi måste fokusera på den akuta krisen vi har, att begränsa smittspridningen och naturligtvis rädda företag och jobb.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Socialdemokraternas vallöfte om att höja bötesbeloppet för fortkörning vid vägarbeten är inte glömt, försäkrar Tomas Eneroth och hänvisar till Transportstyrelsens utredning.

– Om det ska ske en förhöjning av straffsanktionerna, exempelvis bötesbeloppen, förutsätter det också författningsändringar vid olika typer av överträdelser. Det ligger i Transportstyrelsens uppdrag att överväga sådana författningsändringar.