Han är relativt nöjd med avtalet och särskilt med att Seko för första gången fått Almega It-och telekomföretagen att gå med en arbetsmiljöskrivning i kollektivavtalet. Andra arbetsmiljöfrågor ska hanteras i arbetsgrupper.

–Det är en framgång att vi har fått in en skyldighet för arbetsgivaren att förebygga sexuella trakasserier av tredje man, det vill säga i situationer där personalen möter kunder, säger Per-Ola Fällman.

–Det har exempelvis hänt att tekniker blivit inlåsta i kunders hus och vi måste hitta ett sätt att förebygga sådana händelser. Kanske personalen alltid ska berätta var man befinner sig, säger han.

Ensamarbete i stolpar

Almegas förhandlingsansvarige Einar Humlin säger i en kommentar att det är viktigt för medlemsföretagen i Telekomsektorn att jobba förebyggande mot sexuella trakasserier, även där inte arbetsgivaren är ensam ansvarig, och att man därför säger ja till skrivningarna.

–Det är en viktig fråga. Därför har vi i vårt samverkans- och utvecklingsavtal tydliggjort vad som gäller enligt dagens lagstiftning redan och att det är arbetsgivarens ansvar. Även om texten inte innebär en ny kollektivavtalsreglering så kan det vara viktigt att gemensamt lyfta fram frågan på det här sättet, säger han.

Andra arbetsmiljöfrågor som Seko drivit under avtalsrörelsen ska hanteras i olika arbetsgrupper. Seko hade hoppats få in fler arbetsmiljöregler i kollektivavtalet.

En arbetsgrupp ska se över hur arbetet i stolpar kan bli säkrare.

–Vi har fått ett organ där telenätsägarna och entreprenörerna ska komma överens om hur arbetet ska bedrivas, säger Per-Ola Fällman.

Det finns inga gemensamma regler eftersom det är entreprenörerna som är arbetsgivare och arbetsmiljöansvariga, men det här är ett sätt att få fart på frågan, menar Seko.

Avsätter till flexpension

–Idag vågar inte alltid underentreprenörerna ställa krav på nätägare som Telia, eftersom de är beroende av att få kontrakten.

Telekomavtalet gäller från 1 november och avtalsperioden är 29 månader. Avtalet ger 3,0 procent 2021 och 2,4 procent 2022. I det ingår en avsättning till flexpension med 0,3 procent första året och 0,4 procent andra året.

Låglönesatsningen innebär att alla som tjänar under 26 100 kronor per månad genererar lika mycket till potten.

Flexpension

Seko tecknade avtal om flexpension 2017 och det innebär ökad avsättning och högre tjänstepension i framtiden. Men också möjlighet att ta ut en frivillig delpension, därav namnet flexpension.

Avtalet har inga individgarantier men det finns en så kallad stupstocksregel som säger att hälften av löneökningen ska fördelas lika till alla på ett företag om man inte kommer överens om individuella löneökningar.

–Det har aldrig tillämpats, men finns där som en påtryckning. Ingen verkar tycka att det är en bra lösning, säger Per-Ola Fällman.

Enligt Seko har förbundet genom avtalet lyckats stoppa Almegas krav på sifferlösa avtal och utökad övertid.

Avtalsområdet har 2500 medlemmar på företag som Transtema och Telia. Avtalet löper ut 1 april 2023.