Så sammanfattar Sekos ombudsman Per-Ola Fällman mötet.

­–Mycket rör baskrav som rätten att äta sin lunch någon annanstans än i bilen, att ha tillgång till toalett och att antalet timanställda ska minska i butikerna. Kraven skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper, säger han.

Enkäten fick 900 svar.

Inför konferensen hade branschen skickat ut en enkät till samtliga medlemmar. Delaktigheten var större än vanligt, enligt Per-Ola Fällman, med 900 svar. De som svarat arbetar bland annat på Telia, Transtema, Teracom och Tele2.  

”Går inte äta en riktig lunch”

Frågor som tas upp i enkäten är krav på dubbelbemanning vid farliga jobb och stolparbeten. Att bilåkande bör minska av hälsoskäl och att branschen behöver en arbetstidsförkortning.

I enkäten frågar Seko bland annat om medlemmarna vill ta ut ersättning för obekväm arbetstid i tid istället för pengar. Det säger de flesta nej till.

Idag har de flesta i branschen svårt att ta ut sina lunchraster och flera anser att det vore bättre att istället ha betalt måltidsuppehåll. Något som inte är möjligt med dagens avtal.

–De anser att det är så svårt att äta på ett normalt sett att det är bättre med kortare arbetstid, säger Per-Ola Fällman.

Reser fyra timmar per dag

Av de som tvärtom vill ta ut sin ob i tid, istället för i pengar uppger att det är praktiskt möjligt.  

Hälften av de som svarat på enkäten reser dagligen i tjänsten. I vissa fall upp emot 4 timmar per dag. I förra avtalsrörelsen kom parterna överens om att den sammanlagda arbetstiden, inklusive övertid och restid, inte får överstiga 48 timmar i genomsnitt under en period om sex månader. En regel som verkar fungera, enligt Per-Ola Fällman.

–Jag har inte fått en enda tvist om restid på mitt bord. En del menar att arbetsgivarna blivit bättre på att planera arbetet och att det gör att restiden begränsas, säger han.

Restidsfrågan kom ändå upp på avtalskonferensen. Det är dock oklart om den kommer att prioriteras när kraven spikas i början av nästa vecka.

Den 11 februari beslutar Sekos förbundsstyrelse vilka krav som ska ställas i telebranschen. Avtalet inom it- och telekom löper ut den sista mars.