Karna är ordförande för Seko Polisens nationella klubb med 1528 medlemmar, och alla möjlig yrken från utredare till polismän. Hon är utredare av brott i nära relationer.

”Inte störst, men bäst”

–Klubbens motto är inte att vara störst utan att vara bäst, säger hon.

Hur gjorde ni för att rekrytera så många medlemmar?

–I grunden handlar det om att göra ett bra jobb för medlemmarna. Gör vi det så sprider det sig till hela myndigheten och fler väljer att gå med.

–Vi är också med och ger information när nyanställda introduceras.

Vilka argument biter bäst? 

–Jag tror att som medlem hos oss blir du sedd som individ. Alla har sina behov och vi ska jobba med det.

Det kan vara ensamt att vara fackligt ombud, så stötta varandra.

Karna Tillheden

–Vi är en liten organisation hos Polisen, Polisförbundet har 20 000 medlemmar, och det betyder att det är lätt att få kontakt med oss förtroendevalda. Du kan påverka.

Vad innebär det att vara ett litet förbund på en stor arbetsplats?

–Arbetsgivaren lyssnar inte alltid på det vi har att säga. Så det krävs att vi är enormt pålästa och på så sätt vinner respekt. Om vi har kunskap ger det inflytande.

–Vi har en platt organisation, och kan snabbt informera varandra om vad som händer. Det är en fördel.

Vilka råd har du till andra klubbar?

–Igen: se medlemmen. Det handlar om så lite egentligen. Om jag får ett mejl och inte vet svaret så svarar jag på en gång och ber att få ta reda på vad som gäller. Det är det många poliser som uppskattar.

–Att klubben tar en förhandling även om det ser mörkt ut. Vi slåss, ger oss inte. Jag brukar tänka att det kan funka, just den här dagen kan vara en lycklig dag. Då har vi i alla fall försökt och får medlemmen 250 kronor istället för 500 så är det mer än noll!

–Tänk på organisationen också, så att förtroendevalda kan stötta varandra. Det kan vara ensamt som fackligt ombud.

Varför blev du själv medlem i Seko?

–Jag började vid gränspolisen 1999 och då var Seko det enda fack som dök upp. Jag trodde inte att det fanns något annat. Mitt första uppdrag fick jag 2001.

Seko Polisen växte med 316 nya medlemmar förra året. Bara ett par steg från att vara bäst på medlemsrekrytering i Seko 2020. Flest nya fick Seko Sjöfolk med 635. På andra plats kom väg och ban med 391. Målet är ett förbund som har 80 000 aktiva medlemmar.