Det säger inrikesminister Mikael Damberg efter att han haft ett möte med Seko Polisens Lennart Gunnarsson och Marco Audinell på tisdagen. Sekotidningen fick en kort intervju efter mötet.

–Han lyssnade på oss, det kändes bra, säger Lennart och Marco.

Civilanställda överallt

De ville träffa Mikael Damberg för att påminna om att de civilanställda finns och gör ett bra jobb. Civilanställda finns i nästan alla funktioner, från att vara den som tar emot samtal på 11414 till förundersökningsledare och utredare.

Lennart och Marco efterlyser mer jämlika villkor mellan poliser och civilanställda när gäller såväl lön som karriärmöjligheter.

Lennart Gunnarsson, Mikael Damberg och Marco Audinell.

–Tyvärr går det åt fel håll när det gäller lönerna. Riksdagen har beslutat att öronmärka 360 miljoner till löneökningar som bara ska gå till poliser. Trots att 10 000 av de anställda är civila, säger Lennart Gunnarsson, vice ordförande för Seko Polisen Väst.  

Seko Polisen har kommit fram till att polisernas löneökning blir 5,7 procent, medan övriga anställdas avtal ger 2,3 procent.

Mikael Damberg konstaterar att riksdagen fattat beslutet att öronmärka pengar till polislöner, utan att ta ställning till om det är en bra satsning eller inte. Han säger dock att löner bör sättas i förhandling mellan parterna.

–Polisen ska redovisa hur lönepengarna använts, vi får vänta och se, säger Mikael Damberg.

Hög personalomsättning

Seko Polisen lyfter fram att personalomsättningen är stor bland civilanställda, betydligt större än för poliser. Lennart och Marco tror att det beror på lönerna, bland annat.

–Vi måste vara en attraktiv arbetsplats och det blir vi inte om lönerna sätts efter anställning och inte efter verksamhetens behov, säger Marco Audinell, vice ordförande för Seko Polisen i Syd.  

Marco och Lennart ville också diskutera polisanställdas befogenheter och möjligheter att få kompetensutveckling. Något som Mikael Damberg inte styr över.

–Det kändes ändå viktigt att få ge vår syn på hur det fungerar, säger Lennart Gunnarsson. Polisen anställer akademiker, men har svårt att tänka sig att satsa på en arrestvakt som vill utbilda sig till utredare.

Nya verktyg

Mikael Damberg:

–Jag ska se till att det finns resurser så att Polisen får de nya verktyg som behövs, inte minst digital teknik. Men det är myndigheten själv som organiserar verksamheten.

Inrikesministern och Seko var dock överens om att mer resurser måste ut i lokalpolisområdena för att bland annat arbeta förebyggande när det gäller rekrytering av unga till kriminalitet.

”Omänskligt”

–I går passerades ytterligare en gräns i omänsklighet och grymhet när en kvinna i Malmö sköts till döds med en bebis i famnen. Det är inte acceptabelt. Samhället måste bryta rekryteringen till kriminalitet och det gör vi bland annat genom att vara närvarande i utsatt områden, säger Mikael Damberg.

Lennart Gunnarsson:

–Då är det bra om Polisen gör ett gediget analysarbete av vilka funktioner som behövs var. Det är ett arbete som återstår.