–De branscher som sticker ut är sjöfolk och flyget och det beror ju på coronapandemin. Den har slagit hårt mot dessa branscher, säger Alf Mellström, chef för Sekos a-kassa.

Den totala arbetslösheten i hela landet har också ökat kraftigt, från 6,9 procent till 9,2 procent, visar statistik som Arbetsförmedlingen publicerar i dag. I slutet av juli var 478 000 personer arbetslösa, vilket är 134 000 personer fler än samma månad förra året.

För Sekos del ligger arbetslösheten stilla mellan juni och juli och det ser liknande ut i Arbetsförmedlingens statistik för hela landet. Ökningstakten har bromsats in. Däremot ökar långtidsarbetslösheten.

–Det gör den sannolikt även hos oss, men det är inget vi mäter eller följer, säger Alf Mellström.

Eftersom taket för ersättningen höjts och fler omfattas av a-kassa sedan reglerna ändrades under våren har kostnaderna ökat för alla a-kassor, även Sekos.

Nya reglerna för a-kassan

Den som varit med i a-kassan i tre månader har rätt till en så kallad inkomstrelaterad ersättning. Den kallas så eftersom den är kopplad till hur mycket man tjänar – 80 procent av vad man tjänade innan man blev arbetslös.

Dock finns ett maxtak på 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter kan man som mest få 1 000 kronor per dag.

Tidigare var man tvungen att ha varit medlem i 12 månader för att få inkomstrelaterad ersättning. Taken var då också lägre, 910 kronor de första 100 dagarna, därefter 760 kronor per dag.

De som har varit medlemmar kortare än så kan få grundersättning. Den har nu höjts från 365 till 510 kronor per dag.

De nya reglerna gäller fram till om med den 3 januari 2021.

Flera kassor har beslutat höja avgiften, dock inte Seko, ännu. Kostnaderna ökar med sex miljoner under året. Samtidigt har antalet medlemmar ökat med 3 000 sedan januari, vilket gör att intäkterna också ökat en del.

Avgiften kan höjas

–Vi har frågan om höjd avgift uppe på varje styrelsemöte, säger Alf Mellström.

Den ökade tillströmningen av arbetslösa har gjort att kassan organiserat om arbetet, men enligt Alf Mellström har väntetiderna för att få ersättning inte ökat.

–Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb, trots en tuff sommar med många arbetslösa. Även vår personal måste ha semester. Nästa vecka är de flesta tillbaka och då blir det lugnare.

Regeringen har beslutat att ersätta a-kassorna för ökade kostnader i samband med ökat antal arbetslösa. Seko hör inte till de värst drabbade, men kommer att få kompensation med 1,8 miljoner.