Godsoperatören Green cargo föreslås få ett efterlängtat kapitaltillskott på 1,4 miljarder i budgetpropositionen för 2021.

I juni skrev Sekotidningen om att bolaget i februari skickat in en ansökan till ägaren, den svenska staten, om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder. Efter det gav näringsdepartementet revisionsföretaget KPMG i uppdrag att göra en andra bedömning, vilket landade i att det snarare behövs 2,2 miljarder.

Nya lok och vagnar behöver köpas in och godsbolaget behöver digitaliseras, berättade styrelseordförande Jan Sundling, som passade på att hylla alla anställda på järnvägen.

– Det här är folk som älskar järnvägen. Det har vi nytta av, det ska vi inte förstöra, sa han till Sekotidningen.

År av underinvesteringar på järnvägen

Nu meddelar regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att partierna är villiga att lägga 1,4 miljarder kronor. Beslut tas senare om budgetpropositionen för 2021 i riksdagen.

”Med kapitaltillskottet ges Green Cargo förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva godstransporter på järnväg.”, står det i ett pressmeddelande.

Även underhåll av järnväg föreslås få ett ökat anslag på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021–2023.

”Många år av underinvesteringar har satt sina spår. Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att repareras och rustas upp”, står det i dagens pressmeddelande.

Förra S-MP-regeringen beslutade i juni 2018 att 125 miljarder ska läggas på olika projekt inom drift och underhåll av järnvägen fram till 2029.

Tidigareläggning av järnvägsunderhåll

Dessutom nådde regeringen en överenskommelse i maj i år med Liberalerna och Centerpartiet om 720 miljoner på järnvägsunderhåll och kompensation för minskade banavgifter, med anledning av coronapandemin.

Den nya satsningen på 500 miljoner årligen ska främja sysselsättningen, samt ge Trafikverket möjlighet att tidigarelägga och göra flera underhållsåtgärder.

Ett annat förslag är att 400 miljoner ska årligen mellan 2021–2025 läggas på en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Operatörer av godstransporter kan söka pengarna.

Det nya förslaget är en vidareutveckling av den miljökompensation för godstransporter som regeringen tidigare infört. Syftet är skapa ett miljövänligt transportsystem och nå klimat- och miljömål.