Postnord har sagt att ett test ska göras efter sommaren med att dela ut post varannan dag på några platser i landet. Planen är att en förändring i utdelningsfrekvensen ska genomföras nationellt nästa år.

Testar arbetsmoment

Under mars månad har Postnord påbörjat test av olika arbetsmoment på brevbärarkontoren i Alingsås och Kungsbacka. Ett moment i taget. Först testas om varubrev, som måste delas ut varje dag, kan få en egen slinga, hur den i så fall ska se ut och hur breven ska delas ut.

Postnords framtid

Postnord: Politiskt stöd inget krav för glesare utdelning

Nyhet

–Vi kontrollerar om det går att dela ut så att vi följer postförordningen. Vi testar vad som kan fungera och gör förändringar under testets gång om det behövs. Under testperioden ökar vi bemanningen på kontoren i Alingsås och Kungsbacka, säger Mathias Krümmel, produktionschef på Postnord.

Inget krav på övernattbefordran

Postnord har i dag inget krav på övernattbefordran, vilket innebär att brev som har kort transporttid till kontoren i teorin kan ligga kvar en dag innan det delas ut. I dag är dock instruktionen till brevbärarna att all post som kommer till kontoret ska delas ut samma dag.

–Postnord har brev som kommer långt ifrån, till exempel från norra Sverige och som redan transporterats en dag. De måste ut samma dag som de kommer till brevbärarkontoret. Sen har vi även varubrev som måste delas ut varje dag. Det är en del av avtalet mellan vår kund och slutkunden, konsumenten,  säger Mathias Krümmel.

Postnords framtid

Partierna: Stort motstånd mot glesare postutdelning

Nyhet

Stör inte utdelningen

Postnord kallar de olika flödena X, de som ska ut varje dag och Y, de brev som kan delas ut varannan dag. Eller tunt respektive tjockt flöde. Postnords test i Västsverige rör en del av X-slingan, som hanterar varubrev.

–Det är inget som stör den vanliga utdelningen. Det vi gör att se hur mycket resurser och hur lång tid det tar att göra det på det här sättet. Vi undersöker också hur det här fungerar med våra arbetsfordon och påverkar arbetsmiljön, säger Magnus Polhem, som är förhandlingsansvarig för Seko i Region Väst och klubbordförande för Seko Posten Klubb Väst.

Det är inte bestämt hur länge förstudien ska pågå.