Postnord vill dela ut post varannan dag – istället för fem dagar i veckan. Förändringen är tänkt att ske efter ett test nästa år, om allt går som planerat.

Enligt en enkät som Sekotidningen gjort finns det däremot ett stort motstånd bland riksdagspartierna. Sju av åtta partier svarar nej på frågan om huruvida post bör delas ut varannan dag.

Postnords framtid

Partierna: Stort motstånd mot glesare postutdelning

Nyhet

Socialdemokraterna är enda parti som vare sig svarat ja eller nej på frågan.

”Ändrat beteende”

Enligt postlagen ska brev delas ut fem dagar i veckan, undantag kan göras i särskilda fall med hänsyn till exempelvis geografiska förhållanden. Posten ska ha delats ut inom två arbetsdagar.

I dagsläget är det inte utrett om postlagen eller övrigt regelverk behöver ändras för att Postnord ska kunna permanent övergå till glesare utdelning, uppger Post- och telestyrelsen, PTS.

”Med anledning av Postnords initiativ kommer PTS framöver att utreda den frågan i ljuset av såväl den svenska postregleringen som EU:s postdirektiv och det internationella regelverket,” skriver Petter Öhrn, som är pressansvarig på tillsynsmyndigheten.

Postnords framtid

Facket rundades i beslut om post varannan dag

Nyhet

Postnord menar å sin sida att det inte krävs någon förändring i postlagen.

– Det är vår uppfattning. Om vi har en expressprodukt som kan komma fram dagen efter, så är vår uppfattning att vi kan uppfylla lagens krav, säger Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Postnord.

Han tonar ner betydelsen av enkätresultatet:

– Om frågan ställs rakt upp och ned, om man kan tänka sig en varannandagsutdelning, så är det väldigt enkelt att säga att man inte kan tänka sig det, säger Thomas Backteman, och fortsätter:

Postnords framtid

Tusentals svenskar vill folkomrösta om Postnords framtid

Nyhet

– Man måste också förstå förutsättningarna. Det vi ser är ett kraftigt ändrat beteende i samhället, som i grunden är drivet av digitaliseringen. Färre fysiska meddelanden skickas. Det är en förändring som skett väldigt snabbt och gör att ungefär en miljard i intäkter försvinner varje år.

”Inget eget värde”

För att hantera det svåra ekonomiska läget vill Postnord höja portot med en krona – vilket innebär att pristaket, som bara medger en höjning i takt med konsumentprisindex, måste tas bort. Något det krävs regeringsbeslut för. En glesare utdelning av brev skulle dessutom få ned distributionskostnaderna, menar Thomas Backteman.

– I grund och botten handlar det om att säkra samhällstjänsten. Vi ser inget eget värde i att dra ned frekvensen eller höja priset. Det vill vi göra för att säkerställa att alla i Sverige i framtiden ska kunna ta emot fysiska meddelanden.

Sekotidningen har vid flera tillfällen sökt kommentar från digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), men utan framgång.