Läget är ansträngt för polisen i Stockholm. Skjutningar och konflikter i kriminella miljöer gör att 180 polisanställda nu kallas in från regioner i övriga Sverige. Förflyttningen sker mellan januari och juli.

– En av styrkorna med att vi är en svensk polis är att vi har möjlighet att flytta resurser från Noa och polisregionerna dit behoven är som störst, säger Johan Olsson, chef vid Polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Lojaliteten till kollegorna är stor, så man vill hjälpa till.

Karna Tillheden, Seko Polisens ordförande

Polisen kallar bland annat in utredare, analytiker, ingripandepoliser och tekniker till huvudstaden. I flera yrkesgrupper har Seko Polisen medlemmar.

Kan inte tacka nej till flytt

Samma förfarande har tidigare skett i omvänd riktning när exempelvis Malmö har varit i behov av extra resurser. Processen med att välja ut anställda ska nu inledas. Det brukar gå till så att polisanställda kan anmäla sig frivilligt. Därefter kan anställda kommenderas till Stockholm, det vill säga beordras.

– Man kan egentligen inte tacka nej, säger Karna Tillheden, Seko Polisens ordförande.

Karna Tillheden är ordförande för Seko Polisen.

Detta beror på att polisanställda sedan 2015 har arbetsskyldighet inom hela landet, i stället för inom sin region. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom eller andra försvårande omständigheter. Vanligtvis brukar det bli en blandning av frivilliga och beordrade, förklarar Karna Tillheden.

­– Lojaliteten till kollegorna är stor, så man vill hjälpa till. Man vill inte heller att kriminaliteten ska vinna. Samtidigt är det jobbigt om man har familj och barn att ligga på hotell i Stockholm och jobba så pass mycket, säger hon.

Tidigare har en tillfällig flytt till en annan region kunnat ge lönetillägg om man uppfyller vissa kriterier. Hur det blir denna gång är än så länge oklart.

Arbetsbelastningen ökar

Polisen uppger att de har analyserat konsekvenser för de regioner som blir av med sina anställda under kommande halvår. Karna Tillheden bedömer att arbetssituationen kommer att påverkas på andra håll.

– Det blir hårdare belastning. Just nu skjuts det överallt helt enkelt, säger hon.

Arbetsbelastningen är bland annat hög till följd av att polisen har gripit flera ledarfigurer i kriminella gäng efter att ha knäckt deras meddelanden i krypterade appar som Encrochat.

– Det här är material vi jobbar med just nu, där vi bland annat har fått reda på mycket information om vad kriminella planerar. Därför krävs det att vi jobbar aktivt med det här materialet, det kan inte ligga på vänt, säger Karna Tillheden.