–Vi hajar till när arbetsgivaren beskriver sin syn på fackligt arbete. De anser att vi slösar med skattebetalarnas pengar när vi går på möten som arbetsgivaren själv kallat till, säger Karna Tillheden, Seko Polisens ordförande.

Polismyndigheten presenterade nyligen ett förslag till nytt avtal som innebar att Sekos fackliga tid nära nog skulle halveras jämfört med i dag.

”Arbetsgivaren vill bestämma för mycket”

Istället för dagens 11,5 tjänster för fackligt arbete föreslog arbetsgivaren sju. Det vill säga de förtroendevaldas rätt att vara lediga för fackligt arbete minskade kraftigt.

–Arbetsgivaren ville dessutom begränsa möjligheten att ta ut punktvis ledighet. De vill helt enkelt styra hur vi ska använda vår tid, säger Karna.

–Vi måste ju till exempel resa en hel del för att ta tillvara alla medlemmars rättigheter. Seko har medlemmar i många olika yrken. Jag finns i Helsingborg, klubben har medlemmar över hela landet och alla har inte nära till en förtroendevald.

Karna Tillheden och klubben kände det bland annat som att arbetsgivaren ville bestämma över hur mycket och med vad Seko ska arbeta. Därför sa Seko nej till avtalsförslaget.

Det ledde i sin tur till att klubben nu ska förhandla utifrån ett avtal från 1975 om facklig tid inom staten.

–Vi är inte överens med arbetsgivaren hur det här avtalet ska tolkas. Vårt mål är förstås att få den tid som behövs för att sköta vårt arbete, säger Karna.

Mötestung verksamhet

Kent Konradsdahl som är ombudsman för Seko och stöd i förhandlingarna säger att arbetsgivaren inte kunnat visa att Seko gjort något fel med sin tid.

–De har själva räknat ut att de kallar till möten 13 000 timmar per år. Seko skulle inte klara att täcka alla dessa möten med sju heltidsfackliga, säger han.

–Det är en väldigt mötestung verksamhet.

Han är kritisk till att polisen, som han ser det, utgått från storleken på förbunden, och gett det största förbundet mer facklig tid.

Seko är ett mindre förbund inom Polisen, medan Polisförbundet är störst. Polisförbundet har som enda fack sagt ja till avtalet. Övriga fack, tjänstemän och akademiker, har liksom Seko sagt nej.

Inga kommentarer från Polisen

–Seko Polisen måste ha en rimlig chans att företräda sina medlemmar och ha tid att förbereda sig och följa upp, säger han.

Polisens förhandlingschef Mathias Berg säger till Sekotidningen att nästa steg är att komma överens om vilka följder det får att Seko Polisen valt ett annat avtal än det Polisen presenterat.

–Jag vill inte säga mer innan vi är klara med den förhandlingen, säger han.

Facklig tid

Förtroendemannalagen ger rätt för fackligt förtroendevalda att vara lediga från sina ordinarier arbetsuppgifter, i vissa fall med lön, för att sköta sitt fackliga arbete. Så kallad facklig tid.
Det gäller även skyddsombud.
Allt fackligt arbete räknas, såsom att delta i förhandlingar och andra möten med arbetsgivaren som har med det fackliga uppdraget att göra. Plus skälig tid för förberedelser inför sådana förhandlingar.
Däremot har förtroendevalda inte rätt till ledighet med lön för interna angelägenheter, som kongresser och fackliga möten.
Hur mycket ledighet den förtroendevalde har rätt att ta ut är ofta en bedömningsfråga och måste bestämmas efter överläggningar med arbetsgivaren. Det beror bland annat på hur många medlemmar facket har. I vissa fall finns det reglerat i lokala avtal.

Källor: LO och Arbetsgivarverket