Än så länge är det oklart vad kontakten leder till.

Vid 15:30-tiden hade medlarna ännu inte lämnat någon hemställan till parterna. Om det kommer ett bud kan Seko fatta ett snabbt beslut.

Konflikten utlöstes i måndags och har hittills varit såväl stormig som lugn. I Stockholm har Strömma valt att låta båtar som är satta i blockad lämna kaj, vilket Seko anser vara ett klart strejkbryteri.

I Göteborg, där kollektivtrafikbåtarna på älven är berörda, har veckan varit stillsam.