Hon oroar sig för att trängseln ska leda till att såväl kundvärdar som resenärer ska smittas av coronaviriuset.

–Vi kan inte hålla avståndet och vi har fortfarande krav på oss att kolla biljetter och gå runt i tågen, säger Maria Sääf.

Östgötatrafiken, som beslutat om trafikreduceringen, har inga planer på att utöka trafiken igen.  

Korttidspermittering

–Det är väldigt negativa tongångar från personalen, säger Eva Jylltorp, kommunikationschef på Östgötatrafiken.

Hon är märkbart irriterad över att Östgötapendelns personal kritiserar beslutet.

–Om de har några konstruktiv förslag är de varmt välkomna, men inte om deras enda förslag är att vi ska återgå till tätare trafik, säger Eva Jylltorp.

På fredag börjar förhandlingar om korttidspermittering av personalen mellan Seko och Arriva, som bedriver trafiken. Maria Sääf tycker det känns konstigt att trafikhuvudmannen drar ner på turtätheten och därmed tvingar Arriva, som kör tågen, att permittera personal.

–Trafiken behöver rulla som vanligt. De flesta som åker med oss arbetar i samhällsviktiga jobb och kan inte arbeta hemma.

–Att utsätta dem för risker genom att dra ner på trafiken i rusningstid är inte försvarbart, säger hon. Vi har dessutom tillräckligt med personal som kan göra jobbet.

Rädsla för trängsel

Östgötatrafiken drar ner från avgångar var 15:s minut till en gång i halvtimmen under rusningen på morgon och kväll.

–Vi tar dessutom över resenärer från busstrafik som ställs in, säger Maria Sääf.

Neddragning på sena kvällar och helger säger hon inget om, men hennes och personalens uppfattning är att antalet resande i rusningstid har ökat de senaste veckorna efter att ha minskat kraftig under mars månad.

–Östgötatrafiken hänvisar i sitt beslut till att antalet resande minskat, men det stämmer inte längre. Deras mätning gjordes för tre veckor sedan, säger hon.

Eva Jylltorp står fast vid att resandet minskar och att reduceringen av trafiken är en anpassning till situationen. Hon vill inte kommentera att resandemätningarna är flera veckor gamla.
–Om det visar sig att vissa avgångar är för trånga kan vi sätta in flera vagnar, multa, tågen, säger hon,

Maria Sääf klubbordförande Östgötapendeln

Maria Sääf tycker inte att multade tåg är en lösning på akut trängsel.

–Multa kräver planering, men om det blir för många resenärer, vad gör vi då? Vi kan inte slänga av folk från tåget.

Vad personalen ska göra i stunden kan inte Eva Jylltorp svara på. Hon menar att det inte är något problem om alla tar sitt personliga ansvar och håller avstånd och avstår från att resa när det är trångt.

I Stockholm fick lokaltrafiken kritik för att bussturer dragits in och det blev för trångt på bussarna. Folkhälsomyndigheten menar att man ska ha ett rejält avstånd.

Gäller inte samma krav för er?

–Vi kommer att se hur trång det blir och sätta in extra vagnar. Ingen information vi har i dag talar för att det blir trångt.

Kundvärdarna på Östgötapendeln måste visera biljetter, om det inte är för trångt eller om de tillhör riskgrupper. Det är ett särskilt problem, menar Seko.

–Var och en måste avgöra när det är för trångt och det skapar ovisshet och stress, säger Maria Sääf. Dessutom leder viseringen till konflikter med resenärer.

Skyddsombuden har fått in ett 30-tal rapporter om att resenärer hotat och skrikit åt personal som vill se biljetterna.

Många kundvärdar är oroliga och upprörda men vågar inte sjukskriva sig eller protestera.

–De är rädda att bli av med jobbet, säger Sekos klubbordförande.

I början av coronakrisen tog Östgötatrafiken bort viseringskravet, men det återinfördes efter ett par veckor. Huvudskyddsombudet lade då ett skyddsombudsstopp som upphävdes av Arbetsmiljöverket efter att Arriva gått med på att undanta kundvärdar som tillhör riskgrupperna.

Eva Jylltorp säger att det var Arriva som fattade beslutet att återinföra viseringen, inte Östgötatrafiken. Hon ser i och för sig inga problem med att viseringen fortsätter. Det är lätt att hålla armlängds avstånd, menar hon.

–Vi sa att om viseringen upphör så får ni inte betalt för det uppdraget och då valde Arriva att fortsätta. Det är Arriva som är arbetsgivare och har arbetsmiljöansvaret, säger hon.

Men det skedde efter ekonomiska påtryckningar?

–Så kan man uttrycka sig,

Smittrisker

Efter flera skyddsombudsstopp och anmälningar enligt Arbetsmiljölagen inom spårtrafiken har Arbetsmiljöverket ställt krav på att arbetsgivare ska inventera vilka anställda som tillhör riskgrupp för att bli smittade och svårt sjuka av det nya coronaviruset. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att dessa medarbetare inte utsätts för smittrisk. På Pågatågen och Östgötapendeln har det lett till att riskgrupper inte behöver kontrollera biljetter. Sannolikt blir det även så på SJ Götalandståg.

Föreskriften som Arbetsmiljöverket hänvisar till heter Smittrisker 2018:4 och den har en lista på vilka smittämnen som avses. Coronaviruset har lagts till i listan.