Cirka 200 medlemmar på bland annat Specialfastigheter och Akademiska hus får ett ettårigt avtal. Om de lokala parterna inte kan komma överens om löneökningar inom ramen på 2,6 procent utgår 320 kronor i individgaranti. 
   En nyhet är att arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling kommit in i branschavtalet i en särskild bilaga. 
   – Vi lever upp till kongressens krav på att få ett centralt arbetsmiljöavtal, säger Roger Pettersson, ombudsman på Seko. Och vi har fått in en bestämmelse om att det ska göras en lönekartläggning varje år. Lagens krav är vart tredje år. 
   På nästan varje avtalsområde finns en gammal avsättning till kompetenskonton på 0,2 procent. Inom Fastigheter är parterna överens om att använda det utrymmet lokalt. Om man inte är överens senaste den första september i år ska pengarna betalas ut som lön.