Förutom löneökningar och pensionsavsättningar i enlighet med märket, har parterna kommit överens om en ny yrkesintroduktion och praktikanställning för att underlätta för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen.

Seko och BI har även tillsatt ett antal arbetsgrupper kring exempelvis in- och utlåning respektive in- och uthyrningsreglerna samt en arbetsgrupp för översyn av rese- och traktamentsbestämmelser.

 

Avtalet i korthet

  • Avtalet är treårigt, där sista året är uppsägningsbart.
  • Löneökningar på totalt 6,5 procent.
  • Lön för yrkesarbetare höjs med 575 kronor i månaden år ett, 585 kronor år två och 662 kronor sista året.
  • Ökade pensionsavsättningar med totalt 0,9 procent, 0,3 procent per år.
  • Arbetsgivare ansvarar för att privata glasögon skyddas i jobbet.
  • Parterna är även överens om ett yrkesintroduktionsavtal för att underlätta rekryteringen till branschen.