Det finns inte tillräckligt med personal för att upprätthålla full pendeltågstrafik i Stockholm. I stället beordras tågvärdar dagligen in på sin fritid.

Anställda hinner inte återhämta sig och mår dåligt. Det larmar Sekos huvudskyddsombud om och kräver att MTR löser personalsituationen eller reducerar trafiken.

— Det går ju inte att fortsätta tvinga ut folk i arbete. Det är en risk för olyckor om folk som arbetar ombord är utarbetade, säger Tomas Gustafsson, huvudskyddsombud på MTR Pendeltågen.

Han har nu lämnat in en så kallad 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren där han kräver svar på hur MTR ska lösa situationen.

Tågvärdar söker sig bort från Stockholms pendeltåg

Enligt Tomas Gustafsson beror personalbristen på flera saker. Sjukfrånvaron är hög, bland annat på grund av smittspridningen av covid-19. Samtidigt ska personal ha flyttats till MTR Mälartrafik för att täcka upp för personalfrånvaro där.

— Sedan är det många som helt enkelt har sökt sig till andra jobb, säger Tomas Gustafsson.

Tomas Gustafsson, huvudskyddsombud för Seko Pendelklubben på MTR.

Detta sedan beslutet om att tågvärdarna ska avvecklas fram till 2023 och ersättas av kameror.

”Tvungen att agera som skyddsombud”

Trots det anser Tomas Gustafsson att det behöver anställas och utbildas fler tågvärdar långsiktigt för att klara av personalsituationen.

— Det går inte att köra full trafik i ett sådant här läge när vi inte har personal. Då får du ännu mer sjukskrivningar eftersom folk inte orkar med. Jag är tvungen att agera som skyddsombud, säger han.

Arbetsgivaren har rätt att beordra folk att arbeta övertid, men Tomas Gustafsson anser att det sker i alldeles för hög utsträckning. Kring jul fick anställda som ställde upp och arbetade övertid en bonus, men den är nu borttagen.

— Man har plockat bort bonusen efter den 9 januari och det är fortfarande en jättebrist på personal, säger han.

MTR: ”Extraordinär situation”

I ett mejl skriver MTR:s presschef Maria Hansson att företaget endast beordrar övertid om frivillighet inte räcker till.

Hon uppger också att MTR följer de regler som finns i kollektivavtalet gällande återhämtning och vila och utbildar och rekryterar tågvärdar löpande för att komma till rätta med personalbristen.

”Det kan såklart trots det vara ansträngande för många nu när vi befinner oss i en så extraordinär situation med den stora smittspridningen i samhället. Vi försöker ha en kontinuerlig dialog med våra medarbetare för att veta hur de mår och vad vi kan göra för att underlätta för dem”, skriver Maria Hansson.

Skyddsombud anser att ni ska reducera trafiken eftersom det inte finns tillräckligt med personal?

”Det är något som i så fall beslutas om tillsammans med Trafikförvaltningen. För oss är det viktigt att kunna leverera så mycket trafik som möjligt, så att vi därigenom kan minska trängseln ombord och på så sätt bidra till en minskad smittspridning i samhället”.

Personal uppges flyttas över till MTR Mälartrafik. Varför gör ni det om det är brist på personal på Stockholms pendeltåg?

”Bemanningen av Mälartåg är separerat från vår pendeltågsverksamhet. Sedan har en del av våra medarbetare själva valt att börja inom MTR Mälartåg. Vi arbetar kontinuerligt med att anställa fler både inom pendeltågen och Mälartåg.”

Vad är en 6:6 a-anmälan?

Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställda vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a).

Det brukar kallas 6 6a)-anmälan. Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.