Första tanken som kom upp i gruppen var att bygga om fotsteg och handtag på vagnarna där radioloksoperatörer och lokförare ska stå. Det är en liten detalj och kanske inte heller rätt väg att gå. Frågan är om någon alls ska åka oskyddad på vagnar och lok?

– Åkbarhetsgruppen har berört frågan om att inte alls åka på vagnarna. En lösning skulle vara att lokföraren kör loket och har en kamera längst fram på vagnen. Det är bara en idé än så länge, säger Daniel Åkerström, huvudskyddsombud för Seko, och skyddets representant i arbetsgruppen.

Många spår i dåligt skick

Ett stort problem, enligt Daniel, är det eftersatta underhållet av järnvägen. Vagnarna som Green cargo använder ser ut som de gjort i många år, och samma sak är det med infrastrukturen. Många industrispår och terminaler är i så dåligt skick att de inte borde användas.

Infrastrukturen ägs till största delen av Trafikverket, men även av enskilda industrier och företag. Enligt Daniel är infrastrukturen och de gamla vagnarna dåligt anpassade till att lokförarna arbetar ensamma.

– Vi kanske åker till ”Kalles bageri” några gånger per månad och hämtar hans varor. Spåret fram till företa- get är ofta dåligt, och vid den årliga skyddsronden kommer det fram att det finns brister, som i vissa fall borde leda till att trafiken stoppas om inte spåret rustas upp. Green cargo säger det till spårägaren. Men inget händer. Det är frustrerande. Detsamma gäller bristfällig snö-och slyröjning.

Ingen riskbedömning sen 2013

Arbetsmiljöverket kräver också att Green cargo gör en ny riskanalys av radiolokskörning. När olyckan i Bastuträsk inträffade hade företaget inte gjort någon riskbedömning av arbetet sedan 2013. Inte okej, anser Arbetsmiljöverket.

– Vi har börjat det arbetet också, och har haft ett möte, men mycket återstår, säger Daniel Åkerström.

När det gäller olyckan i Borlänge i november där en kollega till Daniel omkom, säger han att alla utredningar inte är klara och att det därför är svårt för honom att säga nå- got om orsaken och vad företaget kan lära.

Green cargo har fått krav på sig och gör en del för att höja säkerheten, men enligt Daniel Åkerström berörs hela branschen. Alla måste se över rutinerna och göra sitt yttersta för att höja säkerheten, anser han.

Daniels arbetsmiljökollega Jerker Åkesson håller med:

– Alla företag måste dra åt samma håll, därför är det bra att Transportstyrelsen också fått i uppdrag att se över regelverket. Det ska inte gå att fuska och få konkurrensfördelar, säger han.

Tvö dödsfall hos Green cargo under 2018

Bastuträsk

I januari 2018 omkom en lokförare under växling på bangården i Bastuträsk. Utredningar har visat att olyckan sannolikt berodde på dålig snöröjning av spåren. Arbetsmiljöverket anser att även arbetsgivaren Green cargo har ett ansvar och har åtalsanmält företaget för brister i riskbedömningen. Anmälan ligger hos kammaråklagare Stig Andersson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Borlänge

Den 11 november 2018 avled en bangårdsarbetare på bangården i Borlänge i samband med växling eller koppling av vagnar. Green cargos egen utredning är klar, men ger enligt företaget ingen förklaring. Arbetsmiljöverkets och Polisens utredningar pågår.