Dödsolyckan inträffade i slutet av mars på ett Cypernflaggat fartyg när en matros i 30-årsåldern utförde ett underhållsarbete i en kättingbox.

Mannen gick ner för att hämta något i ett smalt schakt intill lastrummet och hittades senare av två anställda, skriver tidningen Sjömannen.

Drabbades troligen av syrebrist

Bulkfartyget var lastat med träflis och låg på redden, utanför hamnen, i väntan på kajplats.

Risken är välkänd bland sjömän. Sådana här olyckor ska inte kunna hända

Transportstyrelsen fartygsinspektör Mikael Andersson

Matrosen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Enligt Transportstyrelsens fartygsinspektör Mikael Andersson, drabbades troligen matrosen av syrebrist och kvävdes till döds. Mannen saknade skyddsutrustning vid olyckstillfället. 

Inga större brister

Mikael Andersson säger till Sjömannen att den här typen av olyckor kopplat till syrebrist tidigare skett. När material som träflis och timmer förvaras i slutna utrymmen förbrukar materialet syre och giftiga gaserna kolmonoxid och koldioxid bildas.

– Risken är välkänd bland sjömän. Sådana här olyckor ska inte kunna hända, säger han.

Fyra viktiga råd

• Gå inte in i ett slutet utrymme ombord utan att det först ventilerats noga.
• Mät syrehalten i luften och eventuell förekomst av giftiga gaser.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning.
• Använd aldrig utrymmen i anslutning till lastrum som förråd.

Källa: Sjöfartsverket och Arbetsmiljöverket råd och anvisningar för arbete i lastrum ombord på fartyg 

Enligt Transportstyrelsens kontroller finns inga större brister ombord fartyget eller i vilotidsjournalerna.

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott är inledd. Kammaråklagare väntar på ytterligare upplysningar för att fatta beslut om förundersökningen ska läggas ner eller inte.