– Man saknade en matros när man skulle äta och därför gick man ut för att leta. Befälhavaren hittade honom livlös i lastrummet och gick ner för att hjälpa till. Han blev också liggande. En tredje besättningsman såg det, hämtade en friskluftsmask och gick sen ner för att hjälpa de andra två, berättar sjöfartsinspektör Lars Hägg från Sundsvall.
Skepparen, som var från Ukraina, och en matros avled. Den tredje besättningsmannen fördes till sjukhus.
Utredare från sjöfartsmyndigheten på Isle of Man har i dag anlänt till olycksfartyget för att göra en utredning. Han får hjälp av Sjöfartsinspektionen i Sundsvall. Samtidigt görs en fristående polisutredning.
Lastfartyget Fembria, som byggdes år 2004, var lastad med massaved och kom närmast från Baltikum.
Dödsolyckan är den fjärde av samma slag på kort tid i svenska hamnar. Den 19 december 2006 avled en svensk besättningsman på Ahlmarks lastfartyg Noren i Skelleftehamn. Den 16 november 2006 omkom en filippinsk besättningsman ombord på det hongkongregisterade lastfartyget Saga Spray i Helsingborgs hamn. Den 19 augusti 2005 omkom en matros ombord på Thunbolagets lastfartyg Eken i hamnen i Gruvön. Samtliga dödsfall har inträffat när en person gått ner i lastrum lastade med cellulosaprodukter.
Riskerna är störst i lastrum som är lastade med organiskt material, men gäller alla slutna utrymmen ombord. I mars i år kom därför Sjöfartsverket och Arbetsmiljöverket med gemensamma råd och anvisningar för arbete i lastrum ombord på fartyg samlade i ett enda dokument.
Fyra viktiga råd:
• Gå inte in i ett slutet utrymme ombord utan att det först ventilerats noga.
• Mät syrehalten i luften och eventuell förekomst av giftiga gaser.
• Använd alltid personlig skyddsutrustning.
• Använd aldrig utrymmen i anslutning till lastrum som förråd.