Lastrum på fartyg kan förvandlas till rena dödsfällor. De senaste två åren har åtta personer dött av syrebrist eller giftig gas sedan de gått ner i ett lastrum ombord på ett fartyg som legat i svensk hamn. Störst är risken i samband med lossning av organiskt material, som till exempel olika träprodukter.
I våras sammanställde Arbetsmiljöverket och Sjöfartsinspektionen en skrivelse med alla regler och rutiner som gäller vid hamnarbete ombord i fartyg för att skärpa uppmärksamheten kring riskerna.
Trots det omkom två personer ombord på lastfartyget Fembria i Timrå så sent som i slutet av maj i år.
Nu kräver Seko ihop med Transport, Hamnarbetareförbundet, Sjöfartens arbetsgivarförbund och föreningen Sveriges Hamnar att man tar nya tag för att undvika fler liknande olyckor. I första hand genom nya tillämpningsföreskrifter för kontroll av atmosfären i lastrum, innan utrymmena får beträdas, liksom övervakning av atmosfären under arbete i lastrummet. De efterlyser också tydligare information om riskerna.