Den omkomne var anställd i det kommunala energibolaget Söderhamn Nära, som Seko har avtal med. Det är dock oklart om mannen var medlem.

Kammaråklagare Christer Jarlås ansvarar tillfälligt för förundersökningen av ärendet som rubriceras som arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Ingen är delgiven misstanke.

–Det är för tidigt att säga exakt vad som hände och varför, säger han.

Det man vet än så länge är att det var minst tre personer som arbetade med att lägga vatten- och avloppsledningar i ett bostadsområde i Ljusne. Efter första dagens grävande hittade man ett betongfundament med armeringsjärn gömt i marken. Troligen från ett gammalt hus.

Dagen efter skulle man mäta höjden på avloppsledningen med laser och befann sig i schaktgropen. När de stod i gropen började det rasa ner grus och betongfundamentet gav vika och välte över den omkomne.

–Kollegorna lyfte bort fundamentet med grävmaskinen men det räckte inte, mannens liv gick inte att rädda, säger Christer Jarlås.

Efter olyckan görs nu en polisutredning, Arbetsmiljöverket ska besöka platsen och företaget gör en egen utredning. Även Seko utreder olyckan.