Den anställde var ensam inne i riskområdet när han på något sätt hamnade mellan transportbandet och den robotarm som förflyttade stenplattor. Olyckan inträffade den nionde maj förra året på en betongindustri i Skåne.

Den omkomna är en av 46 personer som förra året miste sitt liv på jobbet.

Åklagaren Christer Forsman leder förundersökningen om olyckan, men har ännu inte tagit beslut om ifall det finns anledning att väcka åtal för arbetsmiljöbrott.

– Vi har en målsättning på arton månader, säger han om tiden det tar att utreda arbetsplatsolyckor.

Just klämolyckor och olyckor där människor träffats av fallande objekt är, liksom tidigare år, de mest återkommande typerna av dödsolyckor.

Nästan en av tre förra året var av detta slag.

Den andra januari träffades en man som gjorde elarbeten på Södra Cell i Mönsterås av betongblock så illa att han omkom. Han och en kollega arbetade på utsidan av ett stort fack som man byggt upp med block, för att förvara bark i.

Hörde inte maskinisten

När en person skulle lassa bark ur facket välte betongblock ut mot elektrikerna och den ene mannen träffades.

– De hörde ju inte maskinen för de hade hörselskydd på sig och han som körde maskinen var omedveten om att det fanns elektriker bakom, säger åklagaren Lars Magnusson som leder förundersökningen om denna olycka.

I båda dessa fall har Arbetsmiljöverket, efter sina utredningar, anmält till åklagare att man önskar prövning av om arbetsmiljöbrott begåtts.

Liksom tidigare år är transport- och byggsektorn olycksdrabbade. Utöver händelser ute i trafik har flera chaufförer omkommit i just klämolyckor. 

Ett virkespaket föll över en chaufför i Karlskoga i mars, en kabeltrumma välte över en annan yrkesförare i Kungsbacka i juni och ytterligare en person i yrket klämdes i oktober av ett ställverksskåp.

Samtliga olyckor inträffade i samband med lossning.

Andra klämolyckor har skett i olyckor med arbetsfordon så som traktorer.

Föll mot ett betonggolv

Tio meter ner mot ett betonggolv, fem våningar ner mot marken. Så föll två av de personer som förra året miste livet i en annan återkommande olyckstyp – fall.

Den man som föll tio meter arbetade med att lägga om tak medan femvåningsfallet skedde då en 22-åring arbetade med takrengöring. 

En 61-årig snickare träffades av vältande mineritskivor och föll tre meter från en avsats på ett bygge i Helsinborg.

– Jag tänkte alltid på Nisse som nästan odödlig. Orädd, men noga med att allt skulle vara rätt och riktigt, sa hans tidigare kollega Stig Persson till tidningen Byggnadsarbetaren i januari i år.

Sammanlagt miste åtta personer livet i fallolyckor förra året.

I tre fall har män vält med maskiner. En man som klippte gräs på en golfklubb i Skåne tippade ned i en damm med maskinen, en som arbetade på en hamnutbyggnad i Karlskrona föll i november ned i vattnet med sin lastmaskin. 

Förundersökningar om arbetsmiljöbrott pågår ännu rörande en rad olyckor från 2019. 

Arbetsmiljöverket listar dödsolyckor i arbetslivet. Arbetets siffror bygger delvis på denna lista, men uppgifterna stämmer inte helt överens då vi har plockat bort något sjukdomsfall och lagt till någon olycka som saknas där.

Statistiken kan komma att ändras om det visar sig att ytterligare dödsfall berott på exempelvis sjukdom.

Dödsolyckor 2019

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Sekotidningen och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.