I dag möter Seko och fem andra LO-fack arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för en dialog om hur dödsolyckorna på arbetsmarknaden kan förebyggas. Även arbetsgivarna deltar i mötet.

Seko: Höj straffen

–Vi får fem minuter var och vi får se hur mycket vi hinner med. Vi vill också ha höjda straff för den som fälls för arbetsmiljöbrott och hårdare kontroller från Arbetsmiljöverkets och Transportstyrelsens sida, säger Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman på Seko.

Hon vet inte om mötet leder till något, men tycker att det är bra att ministern lyssnar på parterna.

”Lagen kan behöva skrivas om”

Arbetsmiljöbrott

Förra året omkom 55 människor på jobbet och hittills i år har 12 avlidit på jobbet. De högsta antalen på flera år. 2016 antog riksdagen en nollvision för dödsolyckor, något som inte påverkat utvecklingen.

Sjöfolk vill ha samma regler

Helené Zallin tror att det kan bero på att kontrollen av att företagen följer lagar och regler är för dålig.

–En gissning är att det också har att göra med att Arbetsmiljöverket hela tiden har fått nya förutsättningar för sitt arbete. De har tidigare haft nedskärningar och nu när 100 nya inspektörer börjat tar det förstås tid innan det märks, säger hon.

Om det finns tid tar Seko även upp krav på att arbetsmiljölagstiftningen på fartyg ska jämställas med den som gäller på land. I dag omfattas till exempel inte sjöfarten av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tidspress ökar risken

Håkan Olsson, stf generaldirektör på Arbetsmiljöverket, medverkar också vid dagens möte. Han menar att högkonjunkturen är en förklaring till att olyckorna ökat i bygg- och transportbranscherna. Två av de mest utsatta branscherna.

–Det är fler som arbetar och därmed fler som kan skadas, samtidigt ökar tidspressen ständigt. Tidsfaktorn är en stor risk för olyckor och det är något som vi måste ta upp i dialogen med parterna, säger han.

”Vi kan inte fortsätta ha det så här”

Reportage

Arbetsmiljöverkets arbete inom ramen för nollvisionen har just nu fokus på arbetsfordon och fallolyckor. I väldigt många fall är det någon form av fordon inblandat i olyckor, i trafiken men även inne på arbetsplatserna. Åtgärderna kan handla om nya arbetssätt eller att fordonen byggs om.

Nya arbetssätt räddar liv

I Sekos branscher skedde två dödsolyckor vid bangårdsarbete 2018, vilket gjort att Green cargo tillsatt en arbetsgrupp som ska se över vagnsparken och kanske föreslå att vagnar byggs om så att det inte är så lätt att falla av.

Enligt Håkan Olsson har ändrade arbetssätt tidigare lett till färre olyckor. För tio år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion mot landets sågverk. Det resulterade i hårda krav på bland annat skydd på maskinerna.

– Sågverken tvingades göra stora investeringar och olyckorna i branschen halverades på kort tid, säger Håkan Olsson.

Säkerhetskultur avgörande

En framgångsfaktor, kanske den viktigaste enligt Håkan Olsson är att få en dialog på arbetsplatsen om hur arbetet utförs, det vill säga beteenden och attityder på arbetsplatsen. Det som också kallas säkerhetskultur.

–Kolleger ska kunna säga till varandra och ifrågasätta ”ska vi verkligen göra på det där sättet”, säger Håkan Olsson.

–Det ska förstås prägla hela arbetsplatsen, såväl chefer och arbetsledare som anställda ska dra åt samma håll. Något som kan försvåras i tider av högkonjunktur och tidspress. Här tror jag att vi har en av de största möjligheterna att påverka och därmed förebygga olyckor och dödsolyckor.