Efter de senaste månadernas långa väntetider för pass, erbjuder sig nu Lunds kommun att bli pilot för kommunal passhantering. I förslaget till Justitiedepartementet står att man kan tänka sig att på prov ta över Polisens uppdrag med att ”utfärda pass, såvida staten står för finansieringen”

Kritisk till förlaget

Karna Tillheden, ordförande för Seko Polisen, är dock kritisk till förslaget. Hon ser inget samband mellan de senaste månadernas långa köer och höga arbetsbelastning med att det är just polismyndigheten som hanterar passhandläggningen.

Redan nu har köerna kortats.

Karna Tillheden, ordförande för Seko Polisen

– Vi har dels skärpt säkerheten i passen. Det kräver särskild passhandläggning, så att ingen ska kunna utfärda falska pass. Dessutom gäller passen nu bara i fem år istället för som förr, tio. Detta, tillsammans med pandemin, gav ett jättestort söktryck under vintern och våren. Redan nu har kötiderna förkortats avsevärt.

Höga säkerhetskrav

Karna Tillheden betonar dessutom att samtliga passhandläggare måste genomgå säkerhetsprövningar som görs av säkerhetspolisen. De behöver ha tillgång till olika polisiära register för att kunna kontrollera att den sökande inte bör nekas pass.

– Det är därför inte bara att flytta över detta till kommunerna. Jag tycker passhanteringen fortsatt ska skötas av Polisen. Det går att jämföra med debatten kring id-kort, många anser att även de enbart ska hanteras av Polisen.

Vill öka tillgänglighet

Anders Almgren
Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund.

Anders Almgren, oppositionsrådet i Lund som kom med förslaget, lyfter dock tillgänglighetsaspekten.

– De flesta kommuner har numera en väl utvecklad medborgarservice. Vi hanterar redan nu långt mer tyngre saker än att utfärda internationella dokument. Detta skulle kunna vara ett sätt att flytta passhanteringen närmare medborgarna. Kommunerna finns överallt i landet, det gör inte staten. 

Vi hanterar redan nu långt mer tyngre saker än att utfärda internationella dokument.

Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund


Han betonar att det inte handlar om något quick-fix för kortare köer utan att målet är långsiktigt och skulle kunna avlasta Polisen så att den kan fokusera mer på brottförebyggande och brottsåtgärdande arbete.

Kompetensen behövs

Till alla de passhandläggare som kan tänkas bli oroliga för att bli övertaliga vid en eventuell omläggning, vill Anders Almgren ge lugnande besked:

– Deras kompetens skulle ju fortsatt behövas. Kommunerna skulle säkerligen behöva nyrekrytera.  

Passhandläggares kompetens skulle ju fortsatt behövas.

Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund

Förslag om att flytta passhanteringen från Polisen har även kommit från andra politiska håll. Moderatledaren Ulf Kristensson föreslog exempelvis nyligen i en debattartikel i Expressen att Skatteverket ska ta över uppgiften.

Sekotidningen har sökt Justitiedepartementet för en kommentar, men därifrån väljer man i nuläget att avböja. 

Inspiration från Danmark

Inspiration till förslaget fick oppositionsrådet i Lund från grannlandet Danmark. Där har passhanteringen skötts av kommunerna sedan år 2006. Under vårens kaos, när det i många delar av Sverige var halvårslånga väntetider, kunde många danska kommuner erbjuda sina medborgare en tid inom två dagar.