Kvinnliga brevbärare är den yrkesgrupp inom Seko som oftast drabbas av arbetsolyckor och arbetssjukdomar. I statistiken över branscher där flest kvinnor drabbas kommer brevbärare och lastbilschaufförer på andra plats efter gruvarbetare.

Även yrkesgruppen guider och konduktörer finns bland de tio mest utsatta.

Att just kvinnliga brevbärare fortsätter att vara så drabbade kan till stor del bero på bristen av genusperspektiv i arbetsmiljöarbete. Det hävdar Helené Zallin, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko.

– Brevbärare är ett slitsamt yrke och har tidigare varit ett manligt yrke. I riskbedömningar ska man till exempel titta på om män och kvinnor har lika tunga väskor och lika mycket vikt att bära på. Viktkrav i förhållande till kroppsstorlek gäller alla, oavsett kön. Riskbedömningar ska göras utifrån vars och ens förutsättningar och här tror jag att man inte alltid tar hänsyn till kön. 

Helené Zallin, ombudsman på Seko.

Statistiken visar färre dödsfall på jobbet. Ifjol omkom 36 personer jämfört med 50 året innan. Siffran omfattar inte utländska arbetskraft eller personer i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder. 

Dödsolycka på Green cargo i Piteå

Arbetsmiljö

Näringsgrenarna ”transport och magasinering” samt ”försörjning av el, gas, värme och kyla” tillhör de tio mest drabbade. De har platserna 4 respektive 8. 

Till skillnad från dödsfallen har både arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökat sett till hela arbetsmarknaden. Så även i de flesta av Sekos branscher. Undantag är ”transport och magasinering” samt ” byggverksamhet, anläggningsarbete” där en minskning skett

Under förra året anmäldes totalt 10 600 arbetssjukdomar vilket är 1 700 fler anmälningar än året innan. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor jämfört med män anmäler att de blivit sjuka av jobbet.

Arbetsolyckorna har ökat med cirka 5 000 under 2019. Totalt fick Arbetsmiljöverket in anmälningar om 103 900 arbetsolyckor. 

Flesta anmälningar om arbetsolyckor per sysselsatt kommer från transport- och magasinering (lagerarbete).

Det är tuffare att jobba idag

Helené Zallin

Att både arbetssjukdomar och arbetsskador ökar beror, enligt Helené Zallin, bland annat på ökad arbetsbelastning och sämre psykosocial arbetsmiljö. 

– Det är tuffare att jobba idag, säger hon.

Kvinnliga brevbärare särskilt drabbade av arbetsolyckor

Nyhet


Hon förvånas inte över att kvinnor oftare än män blir sjuka av jobbet.
– Långt ifrån alla kvinnor slutar jobba när de kommer hem. De står fortfarande för största delen av det obetalda arbetet hemma.