Bland Sekos medlemsgrupper är det främst kvinnliga brevbärare som sticker ut. De råkar oftare än andra ut för olyckor på jobbet.

De drabbas också av arbetssjukdomar som beror på tunga lyft i kombination med stress. Många är äldre och har svårt att få ett nytt, mindre belastande, arbete.

–Det har blivit något mänskligare på brevbärarkontoren den senaste tiden, brevvolymen minskar och det har funnits personal. Men nu pågår en omorganisation som leder till att det blir tajtare, säger Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Seko Posten. 

Ingen förklaring

Arbetsskador är olyckor som händer på jobbet eller på väg till och från arbetet. Arbetsskador kan också vara sjukdomar som beror på arbetet. Arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan. Allvarliga tillbud och olyckor anmäls även till Arbetsmiljöverket.

När det gäller den stora minskningen av antalet anmälda arbetssjukdomar har Arbetsmiljöverket ingen färdig förklaring.

–Vi behöver ta ett större grepp för att ta reda på vad det beror på. Vi ska försöka kartlägga orsakerna, säger Ann Ponton Klevestedt, statistikchef på Arbetsmiljöverket.

Minskningen av anmälda arbetssjukdomar gäller alla branscher och sektorer. För några år sedan ökade anmälningarna istället, och då särskilt inom utbildning, vård och omsorg.

Bristande kunskap

–Det handlade om arbetssjukdomar som beror på belastningsfaktorer, som tunga lyft och stress, säger Ann Ponton Klevestedt.

–Det är dessa anmälningar som minskar nu, säger hon.

Även om man ännu inte vet orsaken till minskningen, tror hon att en förklaring kan vara att alla inte känner till att även sjukdomar som har med jobbet att göra ska anmälas till Försäkringskassan.

–Det är långa sjukdomsförlopp och därför är man kanske inte uppmärksam på sambanden. Men som sagt vi måste ta reda på varför det minskar.

Yngre män drabbas oftare

Trots att det sammanlagt är en minskning av anmälda arbetssjukdomar, finns undantag. Män anmälde till exempel i högre grad besvär i luftvägar och andningsorgan. 

Samtidigt som anmälningarna av arbetssjukdomar minskar totalt sett ökar antalet anmälda olyckor bland yngre män, 16-24 år, jämfört med andra åldersgrupper. Så har det varit en längre tid, enligt Ann Ponton Klevestedt.

–Vi ser dock en uppåtgående trend, säger hon. Främst i byggbranschen, på lager och liknande, där risken är stor att man förlorar kontrollen över verktyg och fordon.

Större risk för nyanställda

Heli Aarnipuro är projektledare för ett projekt som studerar ungas arbetsmiljö i olika branscher. Hon säger att det saknas resultat än så länge, men att det är sedan tidigare är känt att den som är ny på jobbet har större risk att råka illa ut. Risken är fyra till sex gånger större. Unga med osäkra anställningar är ofta nya på jobbet.

–De känner kanske inte till rutinerna och kulturen på den nya arbetsplatsen. Det gäller inte minst bemanningsanställda. Därför lyfter vi fram arbetsgivarnas ansvar för att ge introduktion. För bemanningsanställda är det kundföretaget som måste stå för introduktionen, säger Heli Aarnipuro.

Inom Seko drabbas kvinnliga brevbärare av såväl olycksfall som arbetssjukdomar. Bland män är bygg- och anläggning den bransch som anmäler flest olycksfall.

Jämställdhetsfråga

Sekos arbetsmiljöombudsman Helené Zallin kan inte kommentera Arbetsmiljöverkets rapport. Hon har inte hunnit läsa den. Men hon tror att okunskap kan förklara att färre anmäler arbetssjukdomar.

–Det är oerhört viktigt att anmäla. Det är dessutom en viktig jämställdhetsfråga. Fler kvinnor drabbas av belastningsskador och stress, säger hon.