–Det som hänt är oerhört tragiskt. Det ska inte behöva hända att vi inte kommer hem från arbetet, säger Anna Nilsson, ordförande för Seko på Green cargo i Norrbotten och arbetsmiljöansvarig i den centrala förhandlingsorganisationen.

Obevakad korsning

Olyckan skedde under ett växlingsarbete på en obevakad plankorsning.

–Växling är det mest riskfyllda arbete vi har eftersom vi rör oss bland vagnar och lok, står på tåget och kan falla av. Vi har inte råd att begå några misstag, då kan det värsta hända och så ska det inte vara, säger Anna Nilsson.

Hon vet inte några detaljer kring olyckan. Men säger att Seko tagit upp med Green cargo att branschen måste gå samman och bland annat påverka Trafikverket för att få bort de obevakade plankorsningarna. På det nu aktuella området finns inga bommar.

Säkerheten på bangården

Per kom aldrig hem efter jobbet på bangården

Nyhet

–Vi vill ha bommar vid alla övergångar. Även om hastigheten på ett industriområde är lägre är det tunga vagnar och lok vi hanterar. Risken att skadas är mycket stor.

Säkerheten måste öka

Enligt Anna Nilsson driver facket på för att det ska bli ett så säkert arbete som möjligt. Annars vill ingen arbeta i branschen, menar hon.

–Green cargo jobbar med att förbättra säkerheten men det behöver göras mer. Tyvärr landar det ofta i att det kostar pengar, säger hon.

Enligt SVT arbetade den avlidne mannen som signalgivare och stod längst bak på det backande tåget när han blev fastklämd mellan en lastbil och tåget han färdades på. Polisen genomfört initiala utredningsåtgärder på området i Piteå. Detta omfattar informationshämtning, dokumentation av platsen, för att de ska få en bild av vad som hänt. Med anledning av händelsen har en förundersökning inletts om misstänkt arbetsmiljöbrott.

För ett år sedan avled en bangårdsarbetare anställd av Green cargos i Borlänge när han klämdes eller blev överkörd av ett lok eller en vagn under arbete på bangården.

Tredje dödsolyckan

Dödsolyckan: Green cargo hade inte riskbedömt arbetet

Nyhet

I januari 2018 omkom en lokförare i Bastuträsk när han föll av vagnen han stod på. Den olyckan utreds av åklagare. Orsaken till olyckan i Bastuträsk var dålig snöröjning. Green cargo har åtalsanmälts av Arbetsmiljöverket för bristande riskbedömning.

–Tre dödsolyckor på två år är oacceptabelt säger Anna Nilsson. Vi har ett yrke där vi riskerar att dö. Vi måste göra mycket mer för att det inte ska hända igen.