Kriminalvårdaren var akut kissnödig. Så kissnödig att han valde att stoppa den fångtransport han hade ansvar för på en grusväg och stiga ut för att tömma blåsan.

Händelsen inträffade i mitten av juli 2018 när tre kriminalvårdare skulle transportera en morddömd man från en rättspsykiatrisk klinik i Göteborg till häktet i Örebro.

Såg sin chans

Under kisspausen såg den morddömde mannen snabbt sin chans. Han trängde sig förbi den andra kriminalvårdaren och rusade, i strumplästen och fortfarande i handfängsel, ut från bilen.

Två av kriminalvårdarna sprang efter medan den tredje stannade kvar med en annan intagen, men de båda gav strax upp. Den dömde mördaren hade lyckades alltså fly från platsen.

Kriminalvårdaren som haft ansvaret vid transporten åtalades för tjänstefel efter händelsen, men friades i maj av tingsrätten.

Höll på att spränga blåsan

Tingsrätten tog fasta på att kriminalvårdaren själv beskrivit situationen som att han höll på att ”spränga blåsan”. Enligt domen hade därför den åtalade ingen möjlighet att axla rollen som transportledare och det ansvaret borde därför gått över till någon annan.

Fallet överklagades dock, och i slutet av november föll domen i hovrätten som inte alls håller med. Hovrätten slår i stället fast att kriminalvårdaren är skyldig till tjänstefel och ska betala 30 dagsböter á 150 kronor samt rättegångskostnader på 9 000 kronor.

Eftersom kriminalvårdaren var ansvarig för transporten var det hans uppgift att omfördela ansvar och uppgifter vid det oplanerade stoppet, enligt hovrätten.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Sekotidningen och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.