Frågan om att kvinnor ska få gå på mammografiundersökning på betald arbetstid hamnade under avtalsfrågor på Sekos kongress.

Förbundsstyrelsen ansåg att förslaget borde tas upp på Sekos avtalskonferens. Och i stället eventuellt drivas i nästa avtalsrörelse, där kollektivavtal förhandlas fram.  

Ombudet Viktor Risling, organisationsansvarig vid Seko Stockholm, gick då upp i talarstolen och försvarade motionen.

– Vi måste verka preventivt mot cancer, det tror jag alla är överens om, sa han, och la till att han tror att förbundsstyrelsen missförstått motionen.

– Jag förtydligade att det inte handlar om att driva den i avtalsrörelsen, utan att driva den fackligt politiskt, säger Viktor Risling efteråt till Sekotidningen.

Bifaller motionen

Förbundsstyrelsen stod på sig, men efter att även Bransch Energi gått upp i talarstolen för att visa sitt stöd, och Viktor Risling återigen betonat att det snarare handlar om att driva frågan politiskt, så begärde förbundsstyrelsen ordet igen.

– Vi har tänkt till. Vi tänker bifalla motionen, sa Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

Jag har fått sms med hurrarop från alla Sekos hubbar i Sverige!

Viktor Risling

Så varför ändrade sig förbundsstyrelsen? Enligt Mats Ekelint kände de trycket och stödet för frågan på kongressen. Detta trots att kongressen sker digitalt och är uppdelad på olika så kallade hubbar i landet.

– Det är svårt, man hör inte om folk applåderar, men vi fick en känsla för att det finns ett stort stöd.

Viktor Risling tror andra förbund kommer att klubba liknande beslut. Och att det finns en efterfrågan i samhället i stort för kvinnor ska kunna undersökas i högre utsträckning.

– Det är en sak som egentligen borde vara en självklarhet. Jag har fått sms med hurrarop från alla Sekos hubbar i Sverige efter att motionen klubbades igenom!  

Hoppas Seko kontaktar politker


Motionen skrevs i samband med att Seko Stockholm höll i en motionsverkstad, inför Sekos kongress. Där samlades förtroendevalda och medlemmar från hela regionen.

– Den skrevs ihop av ett gäng engagerade medlemmar och jag lovade att driva den på kongressen, säger Viktor Risling.

 Hur tror du att frågan kommer att drivas framöver?

–Jag hoppas att Gabriella (Sekos förbundsordförande, red:s anm.) nu först tar kontakt med Socialdemokraterna och säger att vi nu klubbat det här viktiga beslutet som förbundet ska driva. Och att frågan sedan drivs i debattartiklar och liknande.

Motionen: Mammografi på betald arbetstid

Idag kallas samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi. Tidsintervallen mellan undersökningarna är 18–24 månader, de är alltså inte ofta men ack så viktiga. Mammografi är avgörande för att i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer och kunna förhindra den. Konsekvensen av att inte upptäcka bröstcancer tidigt kan vara långa sjukskrivningar och individuellt lidande.

Många lokala avtal ger idag redan rätt till betald ledighet för läkarbesök, men långt ifrån alla. På arbetsplatser utan kollektivavtal finns inte möjligheten till betald ledighet för läkarbesök. Även på arbetsplatser med kollektivavtal där skrivningar om betald ledighet för läkarbesök finns kan arbetsgivaren göra tolkningar som innebär att du inte får den ledighet du behöver för att kunna genomföra mammografin. Detta medför att många missar tiderna för undersökning och cancern upptäcks i senare skede.

Därför yrkar Seko klubb111

att Seko skall verka för att alla kvinnor som blir kallade till mammografi ska kunna göra det på betald arbetstid.

att Seko ska verka för att mammografi alltid ska räknas som ett läkarbesök och ge rätt till betald ledighet.