Infranord är ett statligt bolag med omkring 1 900 anställda, som främst bygger och underhåller järnväg.

Beslutet att lämna arbetsgivarorganisationen Almega för Byggföretagen togs för några dagar sedan av Infranords bolagsstyrelse. Henrik Löfgren, vd, har nu fått i uppdrag att påbörja processen.

Planen är att det nuvarande företagsavtalet ska ersättas inom ett år.

”Genom ett byte kan vi som statligt bolag vara med och bidra till en positiv utveckling av branschen och verka för en branschgemensam kultur som att exempelvis öka medvetenheten kring hållbarhets- och säkerhetsfrågor”, säger Henrik Löfgren i ett skriftligt mejlsvar till Sekotidningen.

”Vad gäller kommande förhandlingar så ser vi fram emot att ha konstruktiva samtal med arbetstagarorganisationerna”, säger Henrik Löfgren, vd på Infranord.

Sekos förhandlingsorganisation på Infranord menar att ett medlemskap i Byggföretagen innebär sämre villkor, pensioner, sjuklön, semesterrätt.

Förhandlingar kan bli komplicerade

I dag har anställda minst 29 och som mest 34 semesterdagar. Väg och ban-avtalet på Byggföretagen har 25 semesterdagar.

Vad som oroar Seko mest är att nuvarande pensionsvillkor försämras och att pengar som avsatts genom åren för en privat tecknad pensionsförsäkring går förlorade.

Förhandlingarna väntas även bli komplicerade eftersom ”huvudavtalet” för väg och ban är skrivet för vägarbete, enligt Sekos förhandlingsorganisation. Medlemskap i Byggföretagen är dessutom betydligt dyrare än det i Almega.

Nyligen har politikern Ali Esbati gett sig in i den infekterade frågan. I en interpellation kräver vänsterpartisten svar från ansvarig minister, Ibrahim Baylan (S). Esbati ifrågasätter om det är lämpligt att byta avtal, och därigenom försämra pensionsvillkor:

”Är det ministerns bedömning att tillfället för en omfattande och potentiellt konfliktfylld omläggning av avtalsvillkoren är lämpligt valt i Infranord, med tanke på dels coronapandemin, dels stundande stora processer runt järnvägsunderhållets organisation?”, står det i interpellationen.

Ibrahim Baylan har fram till den 4 november på sig att svara.

Infranords vid försvarar bytet

Infranords vd, Henrik Löfgren, delar inte dessa farhågor, eller för den delen Sekos:

”Facket har sin analys och vi har vår. Huvudsyftet med ett byte är att vi som statligt bolag kan vara med och bidra till en positiv utveckling av branschen”, säger han, och fortsätter:

”Och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare även i framtiden.”

Är det lämpligt att byta till Byggföretagen mitt i en pandemi, när det dessutom finns risk för en eventuell konfliktfylld förhandling om nya avtalsvillkor?

”Det är vår uppfattning att pandemin i sig inte påverkar möjligheten att byta arbetsgivarförening. Vi kommer att se till att våra processer sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vad gäller kommande förhandlingar så ser vi fram emot att ha konstruktiva samtal med arbetstagarorganisationerna”, skriver Henrik Löfgren till Sekotidningen.