Just nu ser Infranord över möjligheten att lämna bransch- och arbetsgivareorganisationen Almega för Byggföretagen, enligt Sekos förhandlingsorganisation på det statliga järnvägsbolaget.

Om detta genomförs byts även kollektivavtalet ut mot ett nytt. Den stora farhågan från fackets sida är att kollektivavtalet då försämras.

– Det finns inget exempel på ett kollektivavtal som förbättrats när ett tidigare sagts upp av arbetsgivare. Folk får gärna motbevisa mig. De gånger när kollektivavtal blivit bättre är när facket sagt upp avtalet och krävt förbättringar, säger Frederick Linderos, sekreterare i Sekos förhandlingsorganisation på Infranord.

Infranord vill inte kommentera

När Infranord lämnade Arbetsgivarverket för Almega, och det nya kollektivavtalet trädde i kraft 2012, förlorade anställda fyra semesterdagar, påpekar Frederick Linderos.

Infranord vill inte ställa upp på en intervju med Sekotidningen för att berätta mer om planerna eller varför bolaget vill byta bransch- och arbetsgivarorganisation.

”Infranord kommenterar inte eventuella pågående ärenden och avböjer därför en kommentar”, säger Linda Rofors, som är pressekretarare, i ett mejlsvar

Frederick Linderos.

Enligt Frederick Linderos har det att göra med den dåliga ekonomin och syftet är att göra företaget mer attraktivt.

–Jag har svårt att se hur det skulle bli det. Vi har väldigt låg omsättning av personal och det tyder på att Infranord är en attraktiv arbetsplats med ett bra kollektivavtal.

Än så länge har facket delvis varit delaktiga i processen när en så kallad riskbedömning genomfördes. Ledning och fack gick igenom vad ett beslut om att lämna Almega kan medföra för risker.

– Det skyndades igenom och vår personalchefs inställning var att det inte finns några, säger Frederick Linderos.

Mycket står på spel

Om Infranord ska gå vidare och bryta med Almega beslutas vid bolagets nästa styrelsemöte i slutet av oktober.

Det finns i dag flera företag, som bygger och underhåller järnvägen, som är medlemmar i Byggföretagen och har väg- och ban-avtalet. Infranord har järnvägsinfrastrukturavtalet.

Om Infranord bryter med Almega kan nuvarande avtal även gälla hos Byggföretagen, men det hänger på hur framgångsrikt facket är i sina förhandlingar. Till exempel rätten att gå i pension före 65 år, enligt överövergångsbestämmelser.

Enligt Sekos förhandlingsorganisation är den idag en personlig pensionsrätt men det är oklart om det blir så framöver om Infranord lämnar Almega.

Mycket står alltså på spel.