–Det är positivt för de anställda, Några kanske har lämnat redan men de flesta kommer sannolikt tillbaka, säger Sekos ombudsman Christian Bengtsson.

Ekonomin har vänt något

Kommunerna, bland andra Helsingborg, Ängelholm och Båstad, betalar 50 miljoner kronor för flygplatsbolaget, enligt Seko.

Peab beslöt tidigare i år att lägga ned flygplatsen efter att coronapandemin minskat resandet dramatiskt. Kommunerna i området visade intresse för att ta över men beslutet har dröjt.

–Det är förstås en kostnad och en osäker framtid för flyget och kommunerna tar en risk. Peab sålde inte utan anledning. Samtidigt känns det tryggt för våra medlemmar att kommunerna tar över. De anser att det behövs en flygplats i regionen, säger Christian Bengtsson.

Han berättar också att ekonomin på flygplatsen vänt så pass mycket att korttidspermitteringarna upphört.

–Även det är positivt. Det är tecken på att bolaget kan stå på egna ben.

Vilket kollektivavtal som kommer att gälla framöver är än så länge oklart. De sju kommunerna har bildat ett gemensamt bolag som sannolikt blir medlem i Sobona, en arbetsgivarorganisation för kommunala bolag, där Seko är avtalspart.