I våras varslades samtliga 360 anställda på Rederi Eckerö.  utom 13 personer som arbetade kvar med underhåll.

Efter att Birka Stockholm lades ner i somras har Rederi Eckerö ett fartyg kvar i trafik, M/S Eckerö, och nu är alltså fack och arbetsgivare överens om att 96 anställda ska återgå i jobb.

Seko sjöfolks ombudsman Oskar Lindskog säger att det är en lite för låg bemanning,

–Men vi hoppas att de som slutar kan återanställas så snart trafiken ökar igen, säger han.

De som sägs upp har förlängd återanställningsrätt till och med juli 2021.

Samtidigt som bemanningen av M/S Eckerö är klar har de flesta tjänster på intendenturen omvandlats till så kallade multibefattningar. Det betyder att alla som inte är kockar, kallskänkor eller 1:e man, måste vara beredda att arbeta med flera olika sysslor. Till en högre lön.

–Alla har fått löneökning, olika mycket beroende på tidigare befattning. Det känns bra. Vi tar helt enkelt betalt för att rederiet ska få ökad flexibilitet, säger Oskar Lindskog.

Birka Stockholm har ett fåtal besättningsmän kvar för att se till fartyget. Oskar Lindskog tror inte att båten sätts i trafik igen.

–Det går inte att sälja fartyget heller i dagsläget, så framtiden är osäker.

För en vecka sedan blev det också klart att 45 anställda på Viking Lines Cinderella sägs upp. Färre än de 78 som varslades tidigare, men Oskar Lindskog är ändå besviken på arbetsgivaren.

–Det är bedrövligt att bara manskap sägs upp, inte ett enda befäl får sluta. När antalet medarbetare minskar brukar det inte behövas lika många chefer. Men vi har inte fått gehör för den synpunkten, säger han.

Tack vare en överenskommelse om att inrätta pooler med fast anställd personal istället för visstidsanställda har Seko kunnat rädda fler besättningsmän från uppsägning.

Sjöfarten är fortsatt hårt drabbad av coronapandemin. Finland öppnade tillfälligt gränsen till Sverige i september men stängde den lika snabbt igen.

Seko sjöfolk tror att det dröjer innan trafiken kommer igång igen på allvar och menar därför att permitteringarna måste fortsätta även efter årsskiftet.

På frågan om permitteringssystemet kommer att finnas kvar efter årsskiftet skriver regeringskansliet i ett mejl till Sekotidningen att regeringen följer utvecklingen noggrant. 

Korttidspermittering

• Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut merparten av inkomsten, från 88 procent till 94 procent av lönen.
• Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent.
• Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Även ob-ersättning kan ingå.
• Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april och är öppen hela 2020.
• Arbetsgivaren kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
• Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.