Olyckan inträffade när två anställda skarvade en telekabel i Södertunneln mellan Stockholms central och Södra station. En av dem klippte av misstag av en högspänningskabel, och en ljusbåge uppstod som gav honom brännskador i ansikte, på händer, bröst och underarmar.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin vid Riksenheten för miljö – och arbetsmiljömål framhåller i strafföreläggandet att den aktuella arbetsuppgiften inte riskbedömts och att de båda arbetstagarna, som vanligtvis hade andra arbetsuppgifter, inte fått några närmare instruktioner om hur arbetet skulle utföras.

Infranord saknade dessutom rutiner för vem inom bolaget som haft att göra en riskbedömning i en situation där arbetstagare används för andra arbetsuppgifter än normalt.