Målet är att undersöka vilka möjliga delar av basunderhållet i sin helhet som det skulle vara samhällsekonomiskt effektivast och mest rationellt att återta i Trafikverkets egen regi, skriver departementet i ett mejl till Sekotidningen.

Statligt järnvägsunderhåll

Tomas Eneroth: Vi måste ha effektivare underhåll och mer tid i spåren”

Nyhet

Tanken är inte att utredningen ska analysera några andra delar av underhållet.

Utredaren Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare i LO, får fram till sista december 2019 på sig att arbeta med de nya tilläggsdirektiven.

Vallöfte av s

Infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsatte utredningen om att överföra delar av järnvägsunderhållet till staten för ett drygt år sedan. Syftet med utredningen var då att se hur de kontrakt på basunderhåll som Infranord har ska kunna föras över till Trafikverkets regi. Ett gammalt vallöfte från Socialdemokraterna.

Tomas Eneroth sa till Sekotidningen i juni 2018 att skälet till att Trafikverket ska ta över basunderhållet i egen regi är att regeringen ökar anslagen kraftigt och den stora volymökningen förutsätter att styrningen bli bättre. Mer statligt ansvar ger mer tid i spåren och effektivare underhåll, enligt infrastrukturministern.

–Och då är jag övertygad om att Trafikverket måste ha en egen verksamhet, både för att kunna genomdriva det effektivt men också för att kunna sätta det i relation till hur andra aktörer bedriver underhållet, sa Tomas Eneroth.

Tre månader till

Erland Olauson, som skulle vara klar med sin utredning i september, har kommit fram till att det inte räcker att analysera hur Infranords kontrakt ser ut. Han vill se över hela basunderhållet. En önskan som han nu får gehör för.