–Vi förhandlar för fullt just nu, vi har alla bollar i luften samtidigt. Men det utesluter inte att det blir helgarbete. Sekos förhandlingsdelegation är inkallad i dag, på torsdag och till och med söndag, säger Lars Johansson, ombudsman på Seko och ansvarig för förhandlingarna.

Många frågor har förberetts i olika arbetsgrupper och resultatet av dem varierar.

–Det finns inte mycket att säga om detaljer, inget är klart, säger Lars Johansson.

Seko har krävt löneökningar motsvarande LO-samordningens krav på minst 860 kronor per månad med ett lägsta utrymme på 3,5 procent. Seko vill att lägstlönerna höjs med samma belopp, 860 kronor. Seko har även ett yrkande om att ensamarbete i utsatta verksamheter på det statliga området ska upphöra.

Arbetsgivarverket vill ha tillsvidareavtal utan siffror, det vill säga inga centralt fastställda löneökningar, varken i procent eller krontal, varken kollektivt eller individuellt. Löneutrymmet ska förhandlas lokalt på varje myndighet.

Arbetsgivarverket yrkar dessutom på att lön i första hand ska sätts i lönesamtal mellan medarbetare och chef. Men öppnar för lokala avvikelser.