Texten har uppdaterats med ett förtydligande om hur olyckan skett, samt Arbetsmiljöverkets slutsatser.

Dödsolyckan inträffade när en 50-årig grävmaskinist och en 32-årig arbetsledare grävde för att frilägga vattenledningar i marken. Uppgiften var att byta ventiler på vattenledningen.

50-åringen skötte grävmaskinen, medan 32-åringen var nere i gropen.

Grävmaskinisten hade tidigare den dagen upptäckt ett fel på maskinens rototilt och tillkallat en servicetekniker.

Bytte skopa på osäkert sätt

Skopan kopplades av när rototilten skulle undersökas. När sedan skopan sattes på igen inträffade olyckan.

När grävmaskinisten kontrollerade om skopan satt fast skakade han till den över en jordhög bredvid det schakt där arbetsledaren befann sig. Då lossnade den 500 kilo tunga skopan och rullade ned i gropen och på 32-åringen som avled.

Dödsolyckan skedde 20 november 2018 i Koskullskulle, Gällivare kommun. Arbetsledaren arbetade vid ett företag, grävmaskinisten vid ett annat.

Grävmaskinisten döms vid Gällivare tingsrätt för vållande till annans död, villkorlig dom och dagsböter.

”XX begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att han inte har genomfört arbetsmomentet med att byta skopa på ett säkert sätt”, står det i domen.

Enligt grävmaskinens instruktionsbok för skopbyte står det: ”Säkerställ alltid att redskapet är korrekt monterat och säkrat genom att trycka redskapets framkant mot underlaget tills maskinen lyfts något”.  Även: ”Se till att personer håller sig borta från maskinens arbetsområde vid till- eller frånkoppling av redskap”. 

Sekotidningen har sökt en kommentar från den dömde mannens advokat, men utan framgång. I rätten har han nekat till brott och hans försvarsadvokat Magnus Müchler har tidigare påpekat att grävmaskinisten inte ensam bär ansvaret.

– Grävmaskinistens jobb var på uppdrag av någon, det är beställaren, sedan har någon planerat arbetet och i tredje hand har min klient utfört arbetet. Om alla hade gjort sitt jobb, då skulle den här olyckan aldrig ha inträffat, säger advokaten till Norrländska Socialdemokraten.

Grävmaskinisten har 10-15 års erfarenhet som grävmaskinist. Han var den som tillkallade räddningstjänst och ambulans.

”Ett ansvar att agera aktsamt”

Märta Warg, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, förklarar varför man valde att åtala för vållande till annans död så här:

– För att åtala för ett arbetsmiljöbrott så måste man styrka att det är brister i arbetsmiljön som lett fram till att en händelse skett, att målsäganden dog direkt på grund av en brist i arbetsmiljön, säger hon till Sekotidningen.

– I det här fallet bedömde jag att anledningen till att det kunde hända var för att grävmaskinisten kopplade skopan på ett felaktigt sätt. Det är det som är oaktsamheten. Det är svårt att lasta arbetsgivaren för.

Går det inte att hävda att arbetsgivaren borde ha haft rutiner, exempelvis vid fel på grävmaskinen?

– Jo precis, men det är den enskilda personen som har varit oaktsam. Han har ett ansvar som arbetstagare också. Alla människor har ett ansvar att agera aktsamt i alla situationer. Om man inte gjort det så är det svårt att lasta arbetsgivaren för det.

Enligt Arbetsmiljöverkets utredning av dödsolyckan har 32-åringens arbetsgivare i egenskap av byggarbetsmiljösamordnare inte följt föreskrifter som finns för schaktarbete.

Detta eftersom man inte beskrivit hur schaktarbetet skulle utföras för att förebygga att arbetstagare drabbas av olycksfall och ohälsa.

Även grävmaskinistens arbetsgivare har inte gjort riskbedömningar och handlingsplaner för de risker som finns i verksamheten, enligt Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket menar dessutom att bland annat schaktets vertikala väggar har medfört att även om skopan tappats på sidan av schaktet så har skopan sedan fallit rakt ner på 32-åringen utan att något bromsat skopans fall.

Den dömde grävmaskinisten har i rätten pekat på dessa slutsatser från Arbetsmiljöverket och menar att han inte bör dömas för vållande till annans död.