–Jag längtar efter livliga diskussioner. Hittills har det inte varit det. När ledningen lagt fram ett förslag har ingen haft något att säga, säger Ida.

Hon tror att de uteblivna diskussionerna beror på det digitala formatet. Att de inte mötts i verkligheten.

–Jag vill gärna vrida och vända på saker, även om det inte blir något annat beslut än det förslag som lagts fram. Vi ska fatta beslut som vi verkligen gått igenom ordentligt.

Vi behöver varandra. Många fnyser i dag och säger att de klarar sig själva.

Ida Wågevik, kriminalvårdare och ny förbundsstyrelseledamot

Att Seko i fortsättningen kanske blir ännu mer digitalt, som nya förbundssekreteraren Linda Agetoft vill, gör inget så länge det finns både och, anser Ida.

–Vi behöver det roliga i att ses också. Sen är jag med på att det sparar både tid och pengar att inte resa så mycket.

Ida tror på solidaritet

Trots att det är en del mörka moln på himlen, som nya Las, är Ida optimistisk om framtiden. Facket behövs, inte minst när de nya anställningsskyddsreglerna införs. Ida är inte så orolig.

–Vi behöver varandra. Många fnyser idag och säger att de klarar sig själva. Det är så man ska tänka i dag, men alla klarar inte sig själva och det är då facket ska finnas där.

Ida tror på att fylla ord som solidaritet med personligt och modernt innehåll.

–Det räcker långt att prata om vad ordet betyder. Även den som klarar sig själv vill ha bättre avtal och då behövs facket, säger Ida Wågevik.

Seko har en stor fördel framför andra fack, tycker hon.

–Vi anses vara spretiga men jag tycker det är bra att ha många branscher i samma förbund. Vi kan lära av varandra. Som hur vi kan stärka de förtroendevalda, en av mina hjärtefrågor.